Taşeron PTT işçilerinin işe iade davası karara bağlandı

Özelleştirmeler sonrası yaygınlaşan taşeronlaştırmanın mağdurlarından olan taşeron PTT çalışanlarının işe iade davasının ilk duruşmasından bir karar çıkmamış ve dava, 19 Nisan’daki ikinci duruşmaya ertelenmişti. Bugün gazetemiz muhabirlerinin de gözlemci olarak katıldığı duruşma, 15. İş Mahkemesince karara bağlandı.

İş güvencesi olmayan, dolayısı ile keyfi olarak işlerine son verilen taşerona bağlı PTT işçileri, işe iade davası açmış ve taşerondan değil PTT Kurumu’ndan davacı olmuşlardı. Dava dilekçesinde, kadrolu işçiler ile daha zor koşullarda aynı işi yaptıklarını, dolayısı ile muhattap olarak da kurumun kendisinin baz alınmasını talep eden işçilerin işe iade dilekçesi Bakırköy Adliyesi 15. İş Mahkemesince reddedildi.

Taşeron yanlısı hukuk siteminin ret kararının ardından, temyize gitmeye karar veren işçilerin avukatından aldığımız bilgiye göre, direnişteki işçileri hukuksal süreçte 3 ihtimal beklemekte. Birinci durum temyizden ret kararının onanması, ikinci durum 15. İş Mahkemesi’nin ret kararının bozulması ve son ihtimal de dava dosyası genişletilerek davaya taşeron firmaların da dahil edilmesi.

Haksız yere işlerine son verilen ve aynı zamanda çeşitli zorluklarla mağdur edilmeye devam edilen direnişteki işçiler ile yaptığımız görüşmede işçiler, hukuksal alandaki ve sokaktaki direnişlerini kararlılıkla devam ettireceklerini yinelediler. Direnişçi işçiler, mücadelelerinin bir an önce baskı ve yıldırma politikaları ile sonlandırılmasını arzulayan taşeron ve kurum patronlarına karşı, tüm emek dostlarını 23 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 – 23.00 arası Şişli Haldun Dormen Sahnesi’nde olacak dayanışma gecesine çağırıyorlar..

Yorumlar kapalıdır.