Mesafe’nin 8. sayısının dosya konusu Arap Devrimleri

Mesafe Dergisi, 8. sayısında “Arap Baharı” ya da “Arap Devrimleri” diye adlandırılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki devrimleri dosya konusu olarak seçti. Mesafe’nin bir önceki sayısında bu devrimlerin niteliği üzerine ve Libya devrimine ilişkin yazılar yayınlanmıştı.

Mesafe Dergisi’nin devrimler karşısındaki politik tutumu başından itibaren emperyalizmin işbirlikçisi diktatörlük rejimleri karşısında mücadele eden işçi ve emekçi kitlelerin, ezilenlerin ve yoksulların safında oldu.

Mesafe Dergisi, Arap devrimlerinin devrimci Marksist kuramın, özellikle de emperyalist çağın henüz tüm geçerliliğini korumakta olan devrim kavrayışının, Sürekli Devrim kuramının ışığında incelenmesinin, onlardan gerekli derslerin çıkartılmasının öneminin inkâr edilemez olduğuna inanmakta. Bu nedenle 8. sayıda yer alan yazılar “uzaktan” hazır reçeteler ilan etmek yerine, Arap halkların mücadelesinden öğrenmeye çalışmak üzerine kuruldu.

8. sayının yazılarına gelince:

Yusuf Barman, “Arap Devrimi ve Olasılıklar” başlıklı yazısında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika devrimlerinin kökenlerine işaret ettikten sonra, sürecin öğrettiklerini “tezler” biçiminde topluyor.

Atakan Çiftçi, “Suriye’de Devrim ve Karşıdevrim” başlıklı yazısında Arap devriminin odak noktası haline gelen Suriye’deki durumu inceliyor.

Murat Yakın, aynı tür bir incelemeyi Mısır ve Tunus devrimleriyle ilgili olarak “Bastırılanın Geri Dönüşü” adlı makalesinde yapıyor.

Libya devrimi, bölgedeki devrimlere ilişkin olarak Dünya Solu içinde ortaya çıkan bölünmeyi derinleştirdi, onu iki düşman kampa böldü. Bu konuya ilişkin tartışmayı Simon Assaf’ın, International Socialist dergisinin 133. sayısında (Ocak 2012) yayımlanan “Libya Yol Ayrımında” başlıklı makalesiyle aktarıyoruz.

Dicle Nadin, “İran’da Rejim ve Muhalefet” adlı yazısında Ortadoğu’daki devrimci ateşten ürkenlerin arasında yer alan İran’daki karşıdevrimci molla rejiminin karakterini ve muhalefet güçlerinin niteliğini inceliyor.

Oktay Benol, “Arap Devrimleri ve Türkiye’nin Ortadoğu Politikası” makalesinde Arap devrimlerinin Türkiye’nin dış politika çizgisinde yarattığı yansımaları irdeliyor.

Hakkı Yükselen, “Bir Devrimi Tanımak” başlıklı yazısında Arap devrimlerinden hareketle devrim olgusunu tartışıyor.

Mesafe Dergisi Arap devrimleri dosya konulu 8. sayısıyla Mart ayında okuyucuyla buluşuyor…

Yorumlar kapalıdır.