Mesafe’nin 9. sayısı: “Enternasyonalin inşası yolunda Uluslararası İstanbul Buluşması”

Uluslararası sınıf mücadelesinin ve dünya ekonomik krizinin giderek şiddetlendiği, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da mücadelelerin keskinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dünya panoramasında yaşanan seferberliklere programatik/politik yanıtlar geliştirebilmek, süreçlerin devrimci Marksist program ve sürekli devrim kuramı ışığında “doğru” bir analizini gerektiriyor.

Bu amaçla, 2,3 ve 4 Kasım günlerinde İstanbul’da Uluslararası Birlik Komitesi (UBK) bileşenleri İşçi Cephesi ve Enternasyonalist Mücadele’nin (LI, İspanya) çağrıcısı olduğu bir buluşma gerçekleşti: Uluslararası İstanbul Buluşması. Bu buluşmaya Fransa, Almanya, Yunanistan’dan devrimci grupların yanı sıra, Latin Amerika ağırlıklı partileri ve deneyimleri bünyesinde toplayan İşçilerin Uluslarası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) de katıldı. Bu buluşmada uluslararası sınıf mücadelesinin bugünkü ana fay hatlarını oluşturan Avrupa’daki ekonomik kriz ve toplumsal mücadeleler; Arap devrimleri ve devrimlerin bugünkü merkezî noktası olan Suriye; Venezuela’daki politik durum ve Chavez’in “21. yüzyılın Sosyalizmi” söylemi konuları tartışıldı ve ortak kararlar alındı. Bu nedenle Uluslararası İstanbul Buluşması, hem sınıf hareketine müdahale etme ve onun içerisinde mevzilenmeye dair politik yanıtlar geliştirebilmenin yollarını arama, hem de 4. Enternasyonal’in yeniden inşası yolunda önemli bir çaba anlamına geliyor. Tüm bu nedenlerden ötürü, Mesafe’nin 9. sayısını Uluslararası İstanbul Buluşması’na hasrettik. Bu sayıda, bu buluşmada uluslararası sınıf mücadelesi ve dünya durumuna ilişkin yaptığımız tartışmalarda neticelendirdiğimiz politik analizlere ve karar dökümanlarımıza yer veriyoruz.

Bu sayının yazılarına gelince,

Yusuf Barman, yazısında Arap devrimlerinin güncel durumunu incelerken, süreci Avrupa’daki kriz ve toplumsal mücadelelerle ilişkilendiriyor.

Hakkı Yükselen, “Suriye: İlgisizliğin Halleri” başlıklı yazısında, Arap Devrimi ve özel olarak da Suriye Devrimi’ne yönelik sol/sosyalist cenahın aldığı tutumların analizini yaparak, gerçek anlamda anti-emperyalist ve bağımsız bir devrimci tutum için, küçük-burjuva milliyetçiliği ve her türlü liberalizmden kesin bir kopuşun şart olduğunu vurguluyor.

Uluslararası Birlik Komitesi (UBK)’nin hazırladığı “Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleri” dokümanı, Arap coğrafyasında patlak veren devrimlerin kökenlerini inceleyerek, sürecin sonuçlarını çeşitli olasılıklar dahilinde değerlendiriyor.

UBK’nın Avrupa dokümanı ise, Avrupa ekonomik krizinin nedenlerini ve bir sermaye ittifakı olarak AB’nin gidişatını tartışırken, kriz karşısında uygulanan kemer sıkma politikalarına karşı gelişen toplumsal hareketlerin karakterizasyonunu yapıyor. Avrupa’da aşırı sağın yükselişi ve teknokrat hükümetler bu bağlamda değerlendiriliyor.

Uluslararası İstanbul Buluşması’nda Avrupa’daki kriz ve gelişen mücadeleler, Venezüela’daki politik durum ve Suriye Devrimi’ne ilişkin karar dökümanlarımıza bu sayıda yer veriyoruz.

UIT-CI’nin Haziran ayında gerçekleştirdiği 4. Dünya Kongresi’nde onaylanan uluslararası perspektifler dokümanı ise genel olarak dünya durumunu, Latin Amerika’daki politik durumu değerlendirirken; Chavez’in “21. yüzyılın Sosyalizmi” söyleminin toplumsal karşılıklarına değiniyor.

Mesafe Dergisi’nin 9. sayısı Ocak ayında okuyucularıyla buluşuyor.

Yorumlar kapalıdır.