Miguel Sorans: “Devrimcilerin birliğinde ısrar”

UIT-CI (Uluslararası İşçi Birliği – Dördüncü Enternasyonal) önderliğinden Miguel Sorans ile, UIT-CI’nin 4. Dünya Kongresi’nin ardından bir görüşme gerçekleştirdik. Sorans, Morenist Troçkist akım içinde oldukça uzun bir geçmişe sahip. Altmışlı yıllarda çok uluslu Chrysler otomobil fabrikasında çalışırken güçlü bir greve ve sektördeki bürokrasiye karşı mücadeleci ve demokratik bir sendikal akıma öncülük etmişti. 1979’da Nikaragua devrimi sırasında, Blufields kentinin Simon Bolivar Tugayı tarafından zaptını yönetti. Son dönemdeki uluslararası inşa faaliyetlerinde Venezuela’da Orlando Chirino ile birlikte devrimci partinin geliştirilmesinde aktif rol üstlenmekte.

İC – Uluslararası bir Kongre gerçekleştirdiniz. İlk değerlendirmeleriniz nedir?

MS – Sanırım en önemli olgu, üç nokta çevresinde ilkeli bir devrimci kutbun geliştirilmesinde yeni bir aşama kaydetmiş olmamız. Bu noktalar, Arap devrimlerine ve özellikle de Suriye halkının direnişine koşulsuz destek; Venezüella’da Orlando Chirino’nun adaylığını destekleme çerçevesinde sınıf bağımsızlığının vurgulanması; ve Yunanistan, İspanya ve tüm Avrupa’da işçi hareketinin ve gençliğin mücadelelerinin desteklenmesidir. Aynı biçimde, devrimci sosyalistlerin stratejik görevinin enternasyonalist devrimci partiler inşa etmek ve onların aracılığıyla kapitalist politik önderliklere karşı; mücadelelere ihanet eden, bu mücadeleleri (örneğin, Arap ülkelerinde başlamış olan devrimci süreci) tasfiye etmeye çalışan reformist sendikal bürokrasilere karşı alternatifler geliştirmek olduğu vurgulanmıştır. Bu anlamda Lucha Internacionalista (Enternasyonalist Mücadele, İspanya), İşçi Cephesi ve Meksika’dan POS (Sosyalist İşçi Partisi) gibi oluşumların Kongre’deki varlığını çok önemsiyoruz. Kongrede tartıştığımız temel noktalar üzerinde geniş bir ortaklaşma içinde olduğumuzu gördük ve bu bizim için çok önemli.

İCÖzellikle Latin Amerika’da kökleşmiş bir örgütsünüz, bununla birlikte odaklandığınız noktaklardan ikisi bu kıtanın uzağında; Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki devrimci mücadeleler ve şiddetli bir kriz içinde çalkalanan Avrupa. Üzerinde inisiyatif üstlenmiş olduğunuz bu olguları nasıl tanımlıyorsunuz?

MS – IV. Kongremiz, Arap devrimlerinin olduğu kadar Avrupa proletaryasının da dünya sahnesine girmiş olmalarını tanımlayan Politik Tezler kabul etti; bu mücadeleler, genel ve sektörel grevlerle birlikte kapitalist-emperyalist ekonomik krizin sonuçlarına karşı dünya ölçeğindeki savaşımı güçlendiriyor. Kapitalistlerin kestiği reçete müthiş ve yağma sonucu oluşturdukları dış borçları ödetmek istedikleri kitlelerin yaşamında yeni kesintiler öngörmekte. Kuzey Afrika’da diktatörlüklerin çökmesi tüm dünya halklarının mücadelesine müthiş bir katkı. Buna Avrupa’daki grevler ve Öfkeliler hareketi de eklenince, emperyalizme darbeler indiren ve reformları sorgulayan bir durum ortaya çıkıyor, bu da tabii Latin Amerika’daki işçilerin, köylülerin ve gençliğin mücadelesini güçlendiriyor. Bu nedenle, enternasyonalistler olarak Arap devrimini destekliyor ve önemini yaymaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Lucha Internacionalista’nın, Suriye devrimini destekleme kampanyasını başlatmak amacıyla örgütlediği Reguep (Tunus) ziyareti davetini şevkle kabul ettik. Suriye halkını desteklemek amacıyla çeşitli kentlerde aynı zamanda ortak eylemler gerçekleştirmiş olmamız olağanüstü bir çalışma oldu. Kongre bu kampanyanın, ve Yunanistan, Avrupa, Latin Amerika ve dünyanın diğer yerlerindeki mücadeleleri destekleme çalışmalarının sürdürülmesini onayladı.

İC – Venezuela ve Chavez dünya Solu için hâlâ bir referans. Sizin Venezuela partinizin başkanlık seçimleri için aday göstermesi nasıl bir anlam taşıyor?

MS – UIT-CI için bu, seçimlerin gerçekleşeceği 7 Ekim’e kadar merkezi politik kampanya niteliği taşıyor. Chirino’nun adaylığının desteklenmesi Venezuela ve dünya solu içinde net bir ayrım oluşturacak. Bu amaçla sınıf bağımsızlığı bayrağını yükseltiyoruz. Venezuelalı ve tüm dünyadaki işçilere ve emekçi yığınlara, Chavez’in XXI. Yüzyıl Sosyalizmi’nin, çokuluslu şirketlerle ve patronlarla ortak işletmelerin bir çözüm olmadığını; aynı zamanda MUD adayı Capriles’le yankici Sağ partilerin iktidara dönmesinin de bir çıkış yolu olmadığını anlatıyoruz, anlatacağız: İşçilerin iktidar olması gerekiyor. Chirino’nun adaylığının desteklenmesi doğrultusunda bir uluslararası kampanya başlatmaya hazırlanıyoruz, bu amaçla sendika ve gençlik hareketi önderlerinin, Solun önemli şahsiyetlerinin, aydınların, sanatçıların, vs. desteğini isteyeceğiz.

İC – UIT-CI’nin inşası ve geliştirilmesi planlarınızın hedefi olarak IV. Enternasyonal’in yeniden inşasını koyuyorsunuz. Bu, nasıl bir yol izleyecek?

MS – IV. Enternasyonal’in yeniden inşası stratejik bir görev. Bunun UIT-CI’nin tek başına gelişmesiyle gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Bu, akımımızın tarihsel önderi Nahuel Moreno’nun hep vurgulamış olduğu gibi, farklı devrimci örgütlerin veya akımların birleşmesinin bir ürünü olacak. Basit ve hemen gerçekleşecek bir hedef olmadığının farkındayız. Ama bu inşanın geleceğine ilişkin olarak iyimseriz, zira tüm dünyada eski aygıtlara karşı isyan eden ve yeni politik ve sendikal alternatifler arayan binlerce ve binlerce savaşçının olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir asgari devrimci program etrafında devrimcilerin birliğini savunuyoruz. Bu doğrultuda Venezuela ve Arjantin’de olumlu deneyimlerimiz oldu. Yeni olasılıklara açık olmak gerekiyor.

İC – Diğer Troçkist akımlara veya devrimci sol gruplara yönelik bir girişim kararınız var mı?

MS – Şu aşamadaki en önemli olgu, Lucha Internacionalista ile İşçi Cephesi’nin oluşturduğu Uluslararası Birlik Komitesi (UBK) ile kurulmuş olan ilişki. UBK ile bir politik alışveriş başlattık, ama çok önemli politik birliktelikler çerçevesinde ortak faaliyetler de gerçekleştirdik, örneğin Suriye devriminin desteklenmesi, şimdi de Chirino’nun adaylığının desteklenmesi. Bu da, örneğin halk cepheci hükümetlere karşı tutum konusunda ilke birliği içinde olduğumuzu gösteriyor. Meksika’daki POS ile de ilişki ve ortak kampanyalar içindeyiz. Bütün bu girişimlerle, ciddi biçimde ve karşılıklı saygı içinde, aynı uluslararası örgütlenme içinde birlikte olabilmenin politik koşullarının bulunup bulunmadığını sınamış oluyoruz.

İC – Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?

MS – UBK’nın bir delegasyon aracılığıyla Kongremizde bulunmak üzere harcadığı militanca çabaya ve yaptıkları katkılara teşekkür etmek isterim.

Yorumlar kapalıdır.