UIT-CI’nin 4. Dünya Kongresi gerçekleşti

UIT-CI’nin 4. Dünya Kongresi, 24-28 Haziran tarihleri arasında, Brezilya’da gerçekleşti. Kongrede Arjantin, Brezilya, Venezuela, Şili, Bolivya, Peru ve Almanya delegeleri hazır bulunurken, kongreye katılamayan çeşitli ülkelerden partiler (Kolombiya, Panama, Amerika Birleşik Devletleri, Dominik Cumhuriyeti) kongreyi selamlayan mesajlarını ulaştırdılar. Ayrıca, davetliler olarak, Meksika’dan Sosyalist İşçi Partisi’nin (POS) ve UBK’nın (Enternasyonalist Mücadele ve İşçi Cephesi) delegeleri de kongreye katılım gösterdiler.

Kongrede dünya politik durumu ve verili durumda geliştirilmesi gereken politik yanıtlar, Venezuela, Bolivya ve Brezilya’da sınıf mücadelelerinin durumu ve bu ülkelerde devrimci partilerin inşası için geliştirilecek taktikler, Küba’da Komünist Parti önderliğinde kapitalist restorasyonun kat ettiği mesafe ve bu ülkedeki mevcut politik durum gibi konular ele alındı. Tartışmaların oldukça açık ve kimi konularda farklı politik tutumlara sahip kesimleri ayrıştıran değil, zenginleştiren bir temelde gerçekleşmesi, kongrenin oldukça verimli geçmesini sağladı.

UIT-CI ve UBK arasındaki ilişki, 2011 yılında, dünya ekonomik krizinin derinleştiği ve sınıf mücadelelerinin geliştiği bir dönemde, sınıf mücadelesine ortak yanıtlar geliştirebilmek, özellikle de Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleriyle dayanışmayı yükseltmek saikiyle, oldukça sağlıklı bir temelde kuruldu. Bölgedeki devrimlere, Avrupa’da gelişen sınıf mücadelelerine ve Latin Amerika’daki halk cephesi hükümetlerine, özellikle de Chavezciliğe karşı ortak tutumlara sahip olunması, UIT-CI ile işbirliği zeminini geliştiren etmenlerdi.

Kongrenin ardından UBK ve UIT-CI arasındaki ilişkinin düzeyi bir adım ileriye taşınmış oldu. Kongrede, Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimlerine, özellikle de Suriye devriminin desteklenmesine dönük girişilen ortak kampanyanın geliştirilmesi, Venezuela başkanlık seçimlerine katılan Troçkist ve işçi aday Orlando Chirino’nun seçim çalışmasının uluslararası bir kampanyayla desteklenmesi ve Avrupa’da gelişen sınıf mücadelelerinin, özellikle Yunanistan işçi sınıfının kahramanca mücadelesinin uluslararası bir kampanyayla desteklenmesi karar altına alındı. Aynı şekilde, geliştirilen ortak kampanyalarla ve ortak pratik faaliyetin sıcaklığında, ortak bir devrimci Enternasyonal’in inşası ve bunun için başlatılan politik tartışma sürecinin derinleştirilmesi hedefi bir kez daha vurgulandı.

İçinden geçtiğimiz dünya durumunda, işçi sınıfının devrimci önderlik krizinin üstesinden gelinmesi ve bu amaçla Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası görevi, belki de hiç olmadığı kadar yaşamsal bir önem taşıyor. Sekterliğe sapmadan, fakat oportünizme de düşmeden, devrimci ilkeler çerçevesinde örülecek bir uluslararası devrimci kutup, devrimci Marksistlerin bugün için en acil görevi. UIT-CI’nin 4. Dünya Kongresi’nin ise bu amaca mütevazi fakat önemli bir katkı yaparak tamamlandığını düşünüyoruz.

Yorumlar kapalıdır.