Uluslararası İstanbul Buluşması başarıyla sonlandı

2,3 ve 4 Kasım günlerinde İstanbul, devrimci sosyalist grupların uluslararası buluşmasına ev sahipliği yaptı. Uluslararası Birlik Komitesi (UBK) bileşenleri İşçi Cephesi ve Enternasyonalist Mücadele (LI, İspanya) tarafından çağrısı yapılan buluşmaya, İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) yönetimi ve Almanya sempatizan seksiyonu İşçi Demokrasisi için Komite (KRD) temsilcileri ile Enternasyonalist Sosyalist Grup (GSI, Fransa) ve Yunanistan Enternasyonalist Komünistler Örgütü (OKDE) temsilcileri katıldılar.

Buluşmada uluslararası sınıf mücadelesinin bugünkü ana fay hatlarını oluşturan üç temel nokta ele alındı: Avrupa’daki ekonomik kriz ve hükümetlerin kemer sıkma politikalarına karşı işçi sınıfının ve gençliğin verdiği mücadele; Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleri ve devrimlerin bugünkü merkezî noktası olan Suriye; Venezuela’daki politik durum ve Chavez’in “21. yüzyılın Sosyalizmi” söyleminin gerçek yüzü.

Buluşmada, Avrupa’da yaygınlaşan sınıf mücadelelerinin desteklenmesi ve mücadelelere ortak bir programatik anlayışla birlikte müdahale edilmesi, Suriye devriminin desteklenmesine dönük kampanyalara devam edilmesi, Venezuela’da bir işçi ve halk hükümetinin kurulabilmesi için Chavezcilikle politik mücadelenin derinleştirilmesi ve Orlando Chirino’nun başkan adaylığıyla başlayan uluslararası kampanyanın sürdürülmesi ve Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (PSL)’nin desteklenmesine dönük kararlar alındı (Buluşmanın karar metinlerine, önümüzdeki günlerde sitemizden ulaşılabilecek). Buluşma sürecinde aynı zamanda, Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası yolunda, UBK ve UIT-CI arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi adına bir ileri adım daha atıldı ve ortak bir dünya partisi altında birleşme hedefiyle Koordinasyon Komitesi kuruldu.

Enternasyonalizm şöleni, 4 Kasım’da, Geoaktif Kültür ve Aktivizm Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikle son buldu. 100’den fazla okurumuzun ve dostumuzun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, İşçi Cephesi adına etkinliğin açılış konuşmasını Oktay Benol yaptı. Benol, konuşmasında, Berlin Duvarı’nın yıkılışının ardından yıllar boyunca, burjuvazinin “işçi sınıfının öldüğü”, “sınıf mücadelelerinin sona erdiği” propagandasını yaptığını fakat; dünya ekonomik krizi ve işçi ve halk hareketlerinin yükselişiyle birlikte bu söylemlerin itibarını tümüyle kaybettiği yeni bir döneme girdiğimizi belirtti ve işçi sınıfının sendikal ve politik düzeyde devrimci bir önderliğinin inşasına duyulan ihtiyacın daha da belirginlik kazandığını vurguladı. Açılış konuşmasının ardından ilk sözü, 168 gündür BEDAŞ’ta direnişi sürdüren Enerji-Sen adına, sendikanın genel başkanı Kamil Kartal aldı. Konuşmasına öncelikle, açlık grevindeki tutsakların direnişini selamlayarak ve taleplerini sahiplenerek başlayan Kartal, Enerji-Sen’in BEDAŞ’ta ve tüm Türkiye’de enerji sektöründe çalışan güvencesiz ve taşeron işçileri örgütlemek için mücadele ettiğini ve bu görev tamamlanıncaya dek, mücadelelerinin süreceğini belirtti. Hükümetin saldırı politikalarına karşı işçi sınıfının ve devrimcilerin birliğinin önemini vurgulayan Kartal, BEDAŞ’taki direniş boyunca mücadelenin yanında yer alan çevrelere ve İşçi Cephesi’ne teşekkür etti.

Kartal’ın ardından sırasıyla, OKDE adına Stefanos Ionnidis; UIT-CI ve PSOL içindeki Sosyalist İşçi Akımı (CST, Brezilya) adına Rosi Messias; UIT-CI ve Sosyalist Sol (IS, Arjantin) adına Miguel Sorans ve Enternasyonalist Mücadele adına Josep Llúis del Alcázar söz alarak, Buluşma’ya dair gözlemlerini ve ülkelerindeki ve bölgelerindeki sınıf mücadelelerine dair güncel durumu ve partilerinin temel pozisyonlarını, talep ve sloganlarını belirttiler. Etkinliğin ilk bölümü, Buluşma’ya katılamayan Suriye Devrimci Solu, Sosyalist İşçi Partisi (POS, Meksika) ve Portekiz’den Rubra grubu ile etkinliğe katılamayan GSI ve KRD’nin mesajlarının okunması ve selamlamalarının iletilmesiyle son buldu.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise, Buluşma’da ele alınan konular ve alınan kararlar özetlendi ve soru-cevap kısmına geçildi. Etkinliğin kapanış konuşması ise Yusuf Barman tarafından yapıldı. Barman konuşmasında, Buluşma’nın İstanbul’da gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını; İşçi Cephesi’nin kuruluşundan itibaren enternasyonalizmi soyut bir ilke olarak değil, devrimci partinin inşasının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Dünya ekonomik krizinin önümüzdeki dönemde Türkiye’yi daha derinden etkileyeceğini ve yakın zamanda Türkiye işçi sınıfının da ekonomik krizin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını vurgulayan Barman, işçi sınıfı devrimcilerinin bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Suriye’deki halk ayaklanmasına sırt çeviren ve Venezuela’da işçi hareketini bastıran, sendikacıları katleden Chavez’in peşinden sürüklenen sol kesimlerin tarihsel bir ihanet içerisinde olduklarına dikkat çeken Barman, bu sınavlardan başarıyla geçen devrimcilerin birliğinin öneminin, bu dönemde daha da yakıcı hale geldiğini vurguladı. Barman sözlerini, İstanbul’daki buluşmanın sosyalist devrimcilerin uluslararası alanda yeniden kümelenmesinde önemli bir aşamaya denk geldiğini belirterek noktaladı. Etkinlik, hep bir ağızdan ve çeşitli dillerde Enternasyonal marşının söylenmesiyle sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.