İUB-DE kongresi başarıyla tamamlandı

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE), sekizinci dünya kongresini 7-10 Aralık tarihleri arasında Buenos Aires’te gerçekleştirdi. Kongreye sunulan belgeler ve parti üyelerinin hazırladığı iç bültenlerle yaptıkları katkılar üzerine dört gün boyunca yoğun tartışmalar yürütüldü.

Oturumlar, mevcut delegeler tarafından oylanan bir onursal başkanlık önerisiyle başladı. Bu onursal başkanlığı, Siyonizmin uyguladığı soykırıma karşı direnen kahraman Filistin halkı ve geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden yoldaşlarımız oluşturdu. İUB-DE sekretaryasının bir üyesi olan Silvia Santos “Pestaña” yoldaşı; Şili seksiyonumuz MST önderliğinden Carmen Moncada’yı; Türkiye seksiyonumuz İşçi Demokrasisi Partisi (İDP) önderliğinden Ahmet Muhittin yoldaşı; Panama seksiyonumuz Sosyalist Öneri lideri Virgilio Arauz “Villo” yoldaşı özellikle anıyoruz. Sosyalist Sol (IS) üyesi Victor Muller ve Gabriel Zadunaisky gibi uzun yıllardır akımımıza dahil olan yoldaşlarımızı anıyoruz. Yoldaşlar, Peru’da toprak mücadelelerinin tarihsel önderlerinden Hugo Blanco’yu da onursal başkanlığa dahil etmeyi önerdiler.

Delegelerin sayımının ve onaylanmasının ardından, geçtiğimiz dünya kongresinden bu yana görev yapan Uluslararası Yürütme Komitesi’nin üyeleri delegeler tarafından 8. Dünya Kongremizin yürütülmesi görevine atandı. Kısa bir süre önce İUB-DE bünyesine katılan Portekiz MAS delegasyonunun ve Kolombiya Unir’i temsil eden bir davetlimizin varlığının önemli vurgulandı. Çeşitli ülkelerden gelen selamlamalar ve mesajlar okundu ve dinlendi. Oldukça kapsamlı bir niteliğe sahip olan gündemler oylandıktan sonra, Panama Sosyal Güvenlik Çalışanları Derneği ve Sosyalist Öneri önderliğinden yoldaş Priscila Vasquez, Türkiye partimiz İDP önderliğinden Atakan ve Dominik Cumhuriyeti MST’den bir yoldaşın sanal katılımıyla Kongremiz başladı.

Tartışmalar

Dünya siyasi durumu tartışmasında, Enternasyonal liderliği tarafından hazırlanmış olan kapsamlı taslak belgeyi temel aldık. İlk raporun sunumunu Arjantin partisi Sosyalist Sol önderliğinden Miguel Sorans yoldaş yaptı.

İkinci gündem, İUB-DE bilanço ve yönelişiydi. Venezuela Sosyalizm ve Özgürlük Partisi önderlerinden Miguel Angel Hernandez yoldaş raporu sundu. Bilançoyu oluşturan dönemin ilk yılı pandemi ile geçmesine rağmen, bilanço genel olarak olumluydu. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri, Avrupa’daki varlığımızı güçlendiren Portekiz Sosyalist Alternatif Hareketi’nin (MAS) İUB-DE bünyesine katılmasıydı. Ayrıca Kolombiya Devrimci Sol Birlik (UNIR) gibi grup ve akımlarla ve Siyonist saldırılara karşı seferber olan Filistin’den ilişkilerde yaşanan ilerleme de dikkat çekiciydi.

Bu dönemde, İspanya seksiyonumuz Enternasyonalist Mücadele’nin inisiyatifiyle, Putin’in işgaline karşı Ukrayna halk direnişiyle dayanışma için dört dayanışma konvoyu gerçekleştirildi. Bu kampanya, Zelenski’nin burjuva hükümetinden mutlak bağımsızlık ve NATO’yu reddetme perspektifiyle hayata geçirildi. Bu önemli faaliyet sayesinde, ülkenin sendikal, sosyal ve siyasi liderleri ve öncüleriyle, önümüzdeki dönem yürüteceğimiz zorlu mücadelelerin önemli bir parçası olacak ilişkiler kurduk. Ancak hiç kuşkusuz, Enternasyonalimizin gelişiminde en önemli nokta, Lizbon, Porto, Braga ve Barcelos’ta faaliyet gösteren ve sendikalar, gençlik, kadın ve lgbti+ mücadelesi alanlarında çalışmalar yürüten Portekiz MAS’ın bünyemize katılması oldu.

Görev tamam!

Son gün, İUB-DE ve Enternasyonalist Mücadele önderlerinden Josep Lluis del Alcazar tarafından sunulan İUB-DE tüzüğünün güncellenmesine ilişkin tartışmaya, Kongre sırasında ortaya çıkan görev ve kampanyalara ilişkin kararların oylanmasına ve Enternasyonalimizin Uluslararası Yürütme Komitesinin seçilmesine ayrılmıştı. Enternasyonal marşını söyleyerek coşkulu bir kapanışla sonuçlanan ve yoğun bir çalışmayla geçen dört gün oldu. Tüm yorgunluğa rağmen, Dördüncü Enternasyonali yeniden inşa etmek üzere devrimcileri birleştirme mücadelesine devam etmek için kendi ülkelerine dönmeye hazırlanan delegelerin memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu. Önümüzdeki mücadelelere tüm gücümüzle müdahale etmek için güçlenmiş ve iyimser bir şekilde kongreden ayrıldık. Bu nedenle gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz: Görev tamam!

Önemli katılımlar ve selamlamalar

Kongre’nin açılışı sırasında delegasyonların bir raporu hazırlandı. Mevcut seksiyonlarımızın delegeleri şöyleydi: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Panama, Peru, Portekiz, İspanyol Devleti, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela. Avustralya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’dan yoldaşlar ise ne yazık ki kongreye fiziksel olarak katılamadılar. Delegelerimiz arasında, Sosyalist Sol/Sol Cephe’den milletvekili Juan Carlos Giordano’nun da yer aldığı Arjantin delegasyonunu belirtmek gerekir. Nahuel Moreno tarafından kurulan akımımızda uzun bir geçmişi olan, eski metal işçisi lideri ve çeşitli defalar milletvekilliği yapmış Enrique Fernández Chacón, Peru seksiyonumuz Uníos/PT’yi temsil etti. Brezilya’nın dört bir yanından üniversite emekçilerini bir araya getiren federasyon Fasubra’nın lideri, CUT ve PT’nin kurucusu ve birkaç dönem milletvekilliği yapmış olan Joao Batista de Oliveira, “Babá”, Brezilya CST delegasyonununda yer aldı. İUB-DE Türkiye seksiyonu İDP önderliğinden, geçtiğimiz dönem İstanbul’dan milletvekili adayı olan Görkem Duru aramızdaydı. Ayrıca, üniversite profesörü ve Venezuela PSL lideri Miguel Angel Hernandez ve İspanya Devleti seksiyonumuz Enternasyonalist Mücadele’nin ve eğitim emekçileri hareketi önderlerinden Josep Lluis del Alcazar da diğer delegeler arasındaydı.

Ülkelerinde son derece ağır süreçlerden geçen yoldaşlar sanal olarak bağlantı kurduklarında kongrede oldukça duygusal anlar yaşandı. İkisi de Filistinli Sanayi İşçileri Komitesi Birliği üyesi olan Gazze Şeridi’nden yoldaş Fayez ve yoldaş Amal kongreye mesajlarını ilettiler. Ek olarak Kudüs’ten Dayanışma Kolektifi koordinatörü yoldaş Hala’nın selamını aldık. Aynı şekilde, Putin Rusyası tarafından işgal edilen Ukrayna’nın Kiev kentinden Sergei Movçan yoldaşın ve Senegal’den, bu ülkenin öğretmenler sendikasının Genel Sekreteri İbrahima’nın selamlarını dinlemek çok önemliydi. İtalya’daki PCL’nin Dördüncü Enternasyonal eğiliminden gelen bir selamlama da okundu. Delegeler bu mesajların hepsini alkışlarla karşıladı.

Bu önemli katılımlar, sanal katılımlar ve selamlamalar Enternasyonalimiz için sadece bir gurur kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bizlerden işçi sınıfı ve ezilen halkları savunmak için uluslararası mücadeleye katkıda bulunma çabalarımızı iki katına çıkarmamızı talep ediyor ve devrimci önderlik krizini aşmak için yürüttüğümüz mücadelede tüm dünyadaki devrimcilerin birliğine güvenmeye devam etme gerekliliğini ortaya koyuyor.

Yorumlar kapalıdır.