Kürtaj yasal ama yasak!

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu, bugüne kadar yürütülen kürtaj kampanyaları ve eylemleri hakkında bilgi vermek amacıyla 15 Ocak Salı günü TMMOB’da bir basın toplantısı düzenledi. Kırktan fazla bileşene sahip platform, sekiz aydır çeşitli illerde eylemler, etkinlikler ve kürtaj kampanyaları gerçekleştiriyor. Platformdan Selin Dağıstanlı, Ayşe Düzkan, Dr. Filiz Ayla ve Mor Çatı avukatı Deniz Bayram, kürtaj olmak isteyen kadınların karşılaştıkları engelleri ve kürtaj hakkı konusunda kadınların taleplerini anlattı.

Toplantıda, kadınları bilgilendirmek için hazırlanan broşür ve fiili kürtaj yasağına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan videolar hakkında bilgi verildi. ‘Süre’, ‘Erkekler Korunsun’, ‘Suçlu’ ve ‘İkna Odası’ isimli videolar yasal kürtaj süresinden ceza uygulamalarına, ikna sürecinden takip ve korunma yöntemlerine kadar pek çok konuda uygulanan fiili engellemelere dikkat çekiyor. Kadınların fiili kürtaj yasağı, fişlenme ve sezaryen deneyimlerini “Rahim Hikayeleri” adı altında websitesinde yayınlayan platform, kadınların karşılaştıkları engelleri ve baskıları ifşa etmeyi amaçlıyor.

Basın toplantısında üreme sağlığı yasa tasarısına da değinildi. Yapılan açıklamada, yasanın henüz meclise gelmemiş olmasına rağmen uygulamaların çoktan başlamış olduğuna değinildi. Mevcut yasalarda dahi kadınların çeşitli engellemelere maruz kaldığı dolayısıyla sağlık merkezlerinden kürtaj hizmeti alamadıkları aktarıldı. Kadınlar, kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerindeki karar verme hakkına saldıran fiili kürtaj yasağına karşı mücadele etme gerekliğininin altını çizdi.

İşçi Cephesi’nden kadınların da bileşeni olduğu Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu’nun basın toplantısında duyurduğu taleplerinin metni :

Kürtaj hakkı kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerindeki söz hakkının bir parçasıdır. Bu hakkın sağlanması için taleplerimiz,

 • Kadınların doğum kontrol yöntem ve araçlarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması,
 • Ücretsiz, sağlıklı, erişilebilir ve güvenli koşullarda kürtajın uygulanarak gebeliğe son vermek isteyen kadınların yaşam hakkının güvenceye alınması,
 • Kamu ve özel hastanelerde kürtajda 10 haftalık yasal süreye uyulması ve yasal süresinin 12 haftaya çıkartılması,
 • Tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde kürtaj süresinin (başka ülkelerde olduğu gibi) en az 24 hafta olması, “savcılık izni” talebiyle kürtajın fiilen engellenmemesi, kadının beyanının yeterli görülmesi,
 • Evli kadınların gebeliklerini sonlandırmak istediği durumlarda eşlerinden izin isteyen uygulamanın kaldırılması ve kadının kendi kararının esas alınması,
 • İstenmeyen gebeliklerin önlenmesi için gerekli doğum kontrol araç ve ilaçlarının ücretsiz ve kolay erişilir olması,
 • Erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması,
 • Kürtaj talebiyle sağlık kurumlarına başvuran kadınlara “bilgilendirme ve düşünme süresi” adı altındaki her türlü “ikna odası” uygulaması, hele de ceninin kap atışlarının dinletilmesi gibi psikolojik baskıların yasaklanması,
 • Doktorlara kürtaj yapmama hakkı sağlayan yasal düzenlemelerin yerine kadınların kürtaj hakkını garanti altına alan düzenlemelerin yapılması,
 • Bir doğum yöntemi olan sezaryeni neredeyse yasaklayan ve hem kadınların hem de bebeklerin hayatını riske attığını fiilen gördüğümüz yasanın yürürlükten kaldırılması,
 • Hamile kadın ve bebeğin sağlığı göz önüne alınarak doğumun hangi yöntemle yapılacağına devletin değil; hekim ve hamile kadının birlikte karar vermesini sağlayacak bir yasanın yürürlüğe sokulması,GEBLİZ adındaki kadınlarla ilgili bilgileri onların mahremiyetini göz ardı ederek merkezileştiren sistemin yeniden düzenlenmesi.

  KÜRTAJ HAKTIR KARAR KADINLARIN PLATFORMU

  Websitesi: http://www.kurtajhaktir.com

  Facebook: https://www.facebook.com/kurtajhaktirkararkadinlarin

  Twitter: https://twitter.com/#!/kararkadinlarin

  Broşür için: http://kurtajhaktir.com/Brosur_10x15.pdf

  Videolar için:

  İkna odası: http://www.youtube.com/watch?v=jfrOr_yPBn4

  Suçlu: http://www.youtube.com/watch?v=pjy9iFTVvlE

  Erkekler korunsun: http://www.youtube.com/watch?v=Ak3AYFLJcQo

  Süre: http://www.youtube.com/watch?v=VZrv8V1xfrE

Yorumlar kapalıdır.