Artık Enerji-Sen’i işçiler yönetecek

DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su ve Baraj İşçileri Sendikası (Enerji-Sen) geçtiğimiz 9-10 Mart’ta Aksaray’daki Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. “Söz yetki karar çalışanlara” pankartının asılı olduğu Genel Kurul salonunda yoğun bir katılım gösteren enerji işçilerinin yanı sıra DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Dev Sağlık-İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, DİSK Basın-İş MYK üyesi Alp Tekin Baboç, Sine Sen Başkanı Zafer Ayden, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, EMO Genel Sekreteri Mehmet Bozkırlıpoğlu ve çeşitli demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti yöneticileri mevcuttu.

Divan seçiminin ardından divan başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun çağrısıyla sınıf mücadelesinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sonrası Enerji-Sen Genel Başkanı Kamil Kartal Genel Kurulu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kartal, emperyalizmin enerji politikaları üzerine Türkiye’de enerji sektöründe yoğun bir özelleştirme dalgasının gerçekleşmesine dikkat çekerken enerji sektöründe yaşanan taşeron ve güvencesiz çalışmanın altını çizdi. Kamil Kartal tüm bu saldırılar karşısında sendikanın mücadele perspektifinin 3 temel sac ayağı olduğunu söyledi ve bunları “Ücret ve iş güvencesi mücadelesi, iş cinayetleri ve işçi sağlığı iş güvenliği ve de sendikal demokrasi” olarak sıraladı. Konuşmasında DİSK’e dair de önemli eleştiriler yapan Kartal, DİSK’in içinde yaşanan krizin ancak yapısal değişikliklerle aşılabileceğini savunuyor. Nisan ayında Olağan Kongresini gerçekleştirecek DİSK’te sadece delege ve aidat pazarlığı ile ilişkilerin kurulduğunu dolayısıyla gerçek mücadelenin askıya alındığını belirten Kartal, kuruluş bildirgesinde söylenenleri, 15-16 Haziranları, 1 Mayısları, ’80 öncesi refleksleri, bugünün koşullarını da dikkate alarak ilerleyen bir anlayışla hareket etmek zorunluluğunun altını çizdi.

Diğer katılımcıların da konuşmalarının ardından yapılan tüzük değişiklikleri oylamaya sunuldu. Değişikliklerle birlikte iki yeni sekreterlik de kuruldu. Bunlardan bir tanesi Hukuk ve TİS Sekreterliği iken bir diğeri ise Türkiye’de bir ilk olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreterliği oldu.

10 Mart pazar günü yapılan seçimin ardından tek aday olan Ali Duman, Enerji-Sen’in yeni genel başkanı seçilirken diğer bütün koltuklar işçiler tarafından dolduruldu. Yönetim Kurulu’nun yedi asil, yedi yedek üyesi ile Denetleme ve Disiplin Kurullarının üçer asil ve üçer yedek üyelerinin tamamının mücadelenin içinden süzülüp gelen işçilerden oluşması Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından ayrı bir öneme sahip. Daha önceki BEDAŞ direnişlerinden öncü işçilerin yönetime girmesi ile Enerji-Sen’den söz, yetki ve karar mekanizmalarının çalışanların lehine işlemesi beklenecektir.

DİSK çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Genel Kurul sonrası enerji işçilerinin ilk işi hukuken kazandıkları muvazaa kararlarının uygulanması için BEDAŞ yönetimine uyarı niteliğindeki eylemleri oldu. 29 Mart cuma günü Galatasaray Meydanı önünde toplanan yaklaşık 300 kişi ile BEDAŞ’ın önüne yürüyen enerji işçilerine sendikalaştıkları için işten atılan ve bu yüzden direnişe geçen Nakliyat-İş üyesi Yurtiçi Kargo işçileri de destek verdi. Yakın zamanda özelleştirilme ve devir işlemleri tamamlanacak olan BEDAŞ’tan kadro haklarını talep eden enerji işçileri sendikalı bir şekilde işe girdikten sonra önemli bir mevzi daha elde etmiş olacak.

Yorumlar kapalıdır.