Kürtler ve Gezi direnişi

Kürt halkının ve illerinin Gezi Parkı seferberlik sürecine eksik katılımı olası politik sonuçlar üzerinde belirleyici oldu. Kürt siyasal hareketinin kimi sözcüleri süreci başından itibaren sahiplenirken kimi sözcüleri Gezi direnişinde belirleyici rengin ırkçı ve şoven unsurlar olduğunu söylemeye devam etti. Özellikle bu ikinci bakışın Kürt siyasal hareketinin “tutumunu” oluşturduğu söylenebilir. “Barış süreci” muhtemelen bu tutumda özellikle belirleyici oldu. Hükümetin alacağı siyasal bir darbenin barış sürecini akamete uğratma tehlikesine karşı Kürt siyasal hareketi refleksif olarak Gezi direnişinin tetiklediği halk hareketine doğrudan müdahil olmaktan kaçınmış olabilir.

Kürt siyasal hareketi AKP hükümetinin Gezi direnişi karşısında izlediği politika ve uygulamaları eleştirmekle yetindi. Kürt siyasal hareketinin tutumu ilk başta anlaşılır gibi görünmekte. Bu tutum “barış sürecini” korumaya öncelik vermekte. Diğer yandan Kürt sorunu başta olmak üzere emek, demokrasi ve özgürlük sorunlarının çözümünde Türkiye’nin demokratikleşmesinin yadsınamaz önemi var. Gezi direnişinin Türkiye’nin demokratikleşmesine pozitif yönlü bir katkı yaptığı, yapacağı düşünüldüğünde siyasal demokrasiden yana tüm güçlerin Gezi direnişini sahiplenmesi beklenir. Bu noktada Gezi direnişine izlenimci bakışın halk seferberliğini karikatürize etme sonucunu doğuracağını hatırlatmak isteriz.

Ülkenin; Kürtler, İslamcılar ve Ulusalcılar olarak üçe bölündüğünü düşünen her zihniyet kendisini ve muhalefeti bu tablo üzerinden tarif edebilir. Maalesef Kürt siyasi hareketinin bir dizi sözcüsü de böyle yaptı. Gezi’de İslamcılar karşı tarafsa, Kürtler de yoksa demek ki Gezi direnişçileri Ulusalcılar gibi bir akıl yürütmeyle kısa yoldan sonuca ulaştılar. Oysa ülkenin ne siyasal ne de toplumsal gerçekliği bu şekilde değil. Peşin hükümcüler sadece HDK’nın sosyalist bileşenlerinin dahi en başından sonuna dek ve halen Gezi direnişinin parçası olmasını dikkate alsalar bu kestirmeci, yüzeysel bakışa düşmezlerdi.

31 Mayıs’tan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bütün taşlar yerinden oynadı. Yeni arayışlar yeni kümelenmeleri getirecek. Kürt siyasal hareketinin yeri Gezi direnişinin ve halk hareketinin tam bağrı olmak zorundadır. Süreç devam ediyor…

Yorumlar kapalıdır.