Cerrahpaşa’da bir direniş filizleniyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde taşeron şirkette çalıştırılan Dev Sağlık-İş üyesi 11 işçi hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden çıkartılmaları ve Başhekimliğin buna sessiz kalması üzerine, Cerrahpaşa Başhekimlik binası önünde çadır açarak direnişe geçti. Rotasyonla İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt kampüsüne gönderilen işçiler, taşeron şirketin sözleşmesinin bitmesi üzerine Ocak ayı başında işbaşı yapmaktan alı konuldu. Bu tarihten beri direniş hazırlıkları içerisinde olan işçiler bundan 4 gün önce direniş çadırlarını kurdular. Bugün (16.01.2014) ilk dayanışma sofralarını açan ve üniversite yemekhanesini boykot eden işçilere destek büyüktü. İstanbul Tabip Odası temsilcileri, SES temsilcileri, Kocamustafapaşa Dayanışması bileşenleri ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin destek verdiği dayanışma yemeğinden önce basın açıklaması yapan işçiler; işten çıkartmalara, güvencesiz çalışma şartlarına karşı tek çözümün sendikalaşmak olduğunu söyleyerek, sendikasız arkadaşlarını örgütlenmeye davet ettiler. Direniş çadırlarının yanındaki masada talepleri için imza toplayan işçiler her Perşembe saat 12.00’de direniş sofralarını açacaklarını duyurdular.

Yakın zamanlarda yaşanılan olaylar üniversitelerde sermayenin egemenliğinin artmasının üniversite bileşenleri üzerinde yarattığı olumsuzlukları açıkça gözler önüne seriyor. Bugün direnişte olan Cerrahpaşa işçileriyle benzer taleplerle direnişe geçen Koç ve Çapa işçilerini unutmamamız gerekiyor. Bu bağlamda Cerrahpaşa işçisinin direnişi sermayenin gasp ettiği haklarımızı savunmak için bir cephe olacaktır. Bu cephenin örülmesi ve taarruza geçilmesi ancak bu direnişlerin ortaklaşması ve kazanılmasıyla mümkündür. Cerrahpaşa işçilerinin onurlu direnişini üniversitedeki sermaye egemenliğine açılmış bir savaş olarak görüyor ve selamlıyoruz!

Yorumlar kapalıdır.