On binler Somalı maden işçileri için seferber oldular!

Manisa’nın Soma ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamının yaşanmasının ardından, saat 19:00’da Taksim Tünel’e çağrı yapan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gruplarının, Galatasaray Lisesi önünde yaptıkları basın açıklaması, kitlesel bir seferberlik halini aldı. Onlarca siyaset ve on binlerce insanın doldurduğu alanlarda, biz de İşçi Demokrasisi Partisi Girişimi olarak, flamalarımızla ve üzerinde “İş Kazası Değil Katliam, Kader Değil Mücadele, Bütün Madenler İşçi Kontrolünde Kamulaştırılsın!” yazılı ozalitimizle oradaydık.

“Sendikalar göreve, genel greve”, “Hükümet istifa”, “Katil devlet hesap verecek”, “Güvenceli iş, insanca bir yaşam istiyoruz”, “İş kazası değil, bu bir cinayet” sloganlarıyla yürüyen kitleye müdahale, basın açıklamasının ardından yapıldı. Müdahalenin şiddeti, Gezi Ayaklanması’na yönelik uygulanan polis şiddetini aratmayacak bir vaziyetteydi. Biber gazı ve yoğun tazyikli suyun yanı sıra, plastik mermiler ve helikopterler de, polis vahşetinin birer parçasıydılar.

Hükümetin ve patronların yoğun bastırma çalışmalarına rağmen, Türkiye ve hatta dünya genelinde, Somalı maden işçileriyle dayanışma adına verilen mücadeleler devam ediyor. Bu mücadeleler ki, bugün bir Başbakan’ın bir markette saklanmasını zorunlu kıldı. Yükselen sınıf mücadelesi karşısında, egemen sınıfların ve onların temsilcilerinin daha kaçacak çok yer arayacaklarına dair hiçbir şüphemiz yok.

Soma’dan Taksim’e mücadele sürüyor!

Soma işçisi yalnız değildir!

Güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya ve özelleştirmelere karşı çözüm işçi iktidarı!

Yorumlar kapalıdır.