Bitlis’te iş bırakma eylemi

Bitlis’in Güroymak ve Mutki ilçelerinde Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde (VEDAŞ) taşeron şartlar altında çalışan işçiler, insanca bir yaşam için yeterlilik sağlayamayan mevcut haklarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yaptı.

Kentte Ulu Cami önünde bir araya gelen işçiler, bir basın açıklaması yaparak hakları olanı alana dek mücadele edeceklerini söylediler. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Emrullah Kınay şöyle konuştu:

“Her gün işçi sağlığı güvenliği malzemeleri verilmeden, direk tepelerine yollandık. Her ihale dönemi geldiğinde ise çalışma koşullarına düzeleceğine dair çeşitli sözler verildi. Ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Çalışan işçiler taşeron şirketler ile baş başa bırakıldı. Yapılan tehditler ile boş senetlere imzalar attırıldı. İşten atılma tehditleri ile de kölece çalıştırıldı. Bugüne gelindiğinde ise yeni bir ihale dönemi ile karşı karşıyayız. Şirket yetkilileri işçilerin önüne kölece çalışma anlaşması sunuyor. İmza atmamızı bekliyor. Anayasal bir hak olan sendika seçme özgürlüğümüze müdürler tarafından müdahale ediliyor. İstifa etmemiz bekleniyor. Cevabımız çok açık ve net. Kölelik sözleşmenizi imzalamıyor, sendikamızdan istifa etmiyor, direnişi seçiyoruz.”

Senelerdir taşeron şirketlerin aşırı sömürüsüne mağruz kaldıklarını söyleyen Kınay işçilerin mücadele azmini şöyle özetledi:

“Biz çalışan işçiler haklarımız ve hak ettiklerimiz için mücadeleyi kavgayı seçtik. Sendikalı olduk. Taleplerimizi birleştirerek, tek yumruk olarak bugün burada bir uyarı eylemi gerçekleştirmekteyiz. Gördüğünüz gibi yalnız değiliz. Emek ve meslek örgütleri bizimle. Baskılarınız, tehditleriniz devam ettiği takdirde önümüze kölelik sözleşmeleri çıkarılmaya devam ettiği takdirde sendikadan istifa etmemiz istendiği takdirde, bu yapılan eylemler kalıcı koşulların yaratılması için mücadeleyi büyüteceğiz. Şirket yetkililerinin türlü vaatler ile direnişimizi kırma çabaları boşunadır. İşçi arkadaşlarımız ile oluşturduğumuz taleplerimizden asla geri adım atmayacağız”

Açıklamanın ardından taşeron işçiler 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

İşçi Demokrasisi Partisi Girişimi olarak Bitlisli VEDAŞ taşeron işçilerinin mücadelesinin arkasındayız. İnsanlık dışı çalışma koşullarına, düşük ücretlere ve kölelik sözleşmelerine karşı işçi sınıfının bütün kesimlerinin VEDAŞ işçisi ile dayanışma göstermesi ve VEDAŞ işçilerinin haklı talepleri için verdiği mücadeleyi derinleştirip yaygınlaştırması yakıcı bir ihtiyaçtır.

Yorumlar kapalıdır.