Arjantin’de sınıf mücadelesi yükseliyor!

Arjantin hükümeti derin bir borç krizine batmışken artan hayat pahalılığı, düşen ücretler ve budanmaya çalışılan haklar karşısında işçi sınıfı sessiz kalmayarak genel greve gitti. Her ne kadar burjuva hükümet genel grevin etkisinin %30 dolaylarında kaldığını iddia etse bile, gerçekçi veriler bu oranın %70 civarında dolaştığını gösteriyor.

Arjantin’in 5 büyük sendikal konfederasyonunun 3’ünün katıldığı genel greve birçok fabrikanın yanı sıra Shell, Honda, Volkswagen firmalarının işçileri, liman emekçileri, okullar, hastaneler, Adalet Bakanlığı çalışanları, benzinlik, banka ve restoran işçileri katıldı. Cunta döneminde “kaybedilen” 30 bin insanın hakkını arayan annelerin meydanı olan Plaza Del Mayo’da toplanan işçiler, birçok ana caddeyi ve meydanı işgal etmekle kalmadı, ülkenin en önemli trafik hattı olan Panamerica’yı da trafiğe kapattı.

Arjantin’de ekonomik krizin faturası emekçilere kesilmek isteniyor. Enflasyon yüzde 30’un üzerindeyken, senenin ilk 6 ayında 15 bin kişi işten çıkarıldı. Arjantin’deki Peronist Kirchner hükümetinin IMF eksenli neoliberal saldırılarının işçi sınıfı adına bir alternatif yaratmadığı ortada. Bu noktada devreye Troçkist partilerden oluşan ve son seçimlerde %5 oy almış olan “İşçilerin ve Solun Cephesi” giriyor.

Troçkizmin en kitlesel olduğu ülkenin işçi sınıfının, dünya işçi sınıfına öncülük ediyor oluşu da bir tesadüf değil. Zira militan genel grevin hazırlayıcılığını yapan ve barikatlarında en önde işçilerle çarpışanlar Troçkist partilerdi. Arjantin kardeş partimiz olan Sosyalist Sol’un (IS) örgütlüğü olduğu demiryolları ve tren işçileri, gerçekleştirdikleri bir konsey toplantısı sonucunda greve aktif katılım kararı aldı. Bu karar sonucu trenler 36 saat boyunca durdu.

Bunun yanı sıra IS, şu an işçi sınıfının gündemini oluşturan dış borç krizine dair “dış borçlar ödenmesin!” talebini bir kampanyaya çevirerek, Arjantin siyasetinde emekçilerin gözünde oldukça öne çıktı. Bu öne çıkış boşuna değil çünkü Arjantin’in iflastan kurtulmak için geri ödenmeyen tahvilleri yeni ihraç edilen tahvillerle takas etme planı ABD mahkemesince ‘yasa dışı’ ilan edildi. Arjantin’in büyük kısmı ABD’de bulunan ve borç yapılandırma planına karşı çıkan fonlara 1,3 milyar dolar borcu bulunuyor.

IS militanları ve işçi önderleri, bulundukları her alanda (fabrikalar, okullar, iş yerleri) genel grevin örgütlenmesi yönünde çok yoğun bir faaliyet gösterdiler. Kardeş partimizden yoldaşımız Ruben “Pollo” Sobrero, demiryolu işçilerinin konseyinde ve sokakta da binlerce emekçinin önünde yaptığı konuşmalarla, genel grevin konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha önce Sobrero’ya, işçi sınıfı mücadelesine bu militan katılımı sebebiyle hükümet tarafından “tazminat” davası açılmıştı. Bunların yanı sıra IS’den aday olup parlamentoya giren işçilerin vekili Giordano da, ulusal kanala çıkarak sınıfın sesini ülke geneline duyurdu.

Kardeş partimiz IS’nin de içinde yer aldığı, “İşçilerin ve Solun Cephesi”, Arjantin proletaryasına aşağıda sıralanan acil talepler programını sunuyor:

İşçi ailesinin geçimi için yeterli düzeyde bir asgari ücret (5000 peso)!

Ücretlerde eşel mobil (oynak merdiven)!

İşsizliğe karşı çalışma sürelerinin kısaltılması yoluyla işlerin paylaştırılması doğrultusunda mücadele!

Güvencesiz ve esnek çalışmaya son verilmesi!

Dış borcun ödenmemesi!

Banka ve finans kuruluşlarının, petrol sektörünün, madenlerin, telekomünikasyon, doğal kaynaklar ve tarım ürünleri dış ticaretinin tazminatsız kamulaştırılması!

Demiryollarının işçi denetiminde kamulaştırılması!

Başta yakınlarda katledilen Mariano Ferreyra olmak üzere tüm siyasi katliamların sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması!

Latin Amerika’nın sosyalizm temelinde birliği!

Arap devrimlerinin savunusu!

Yorumlar kapalıdır.