Van İŞKUR işçilerinin mücadelesi sürüyor

Van depreminin ardından, İŞKUR aracılığıyla toplum yararına çalışma projesi kapsamında işe alınan 7.286 işçi, işten çıkarıldı. Depremde, devletin altyapı, ulaşım, yardım ve doğabilecek ekonomik-sosyal sorunlara dair önlem alma ve yapılanma eksikliğinden dolayı evsiz, işsiz hatta sakat kalan yüzlerce işçi, herhangi bir açıklama yapılmaksızın 14 Haziran günü işten çıkarıldı. Çoğu TOKİ evlerine borçlu olan işçiler Feqiye Teyran Parkı’nda başlattıkları eylemlerini aylardır devam ettiriyorlar. İşten çıkartılan 7.286 işçi, defalarca işe geri alınma talebinde bulundular. 90 günlük direnişin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bu talebe olumlu cevap verip işçilerin işlerine geri alınacaklarına dair söz verdi. Ancak Faruk Çelik bu sözü tutmak yerine işçileri direnişten yıldırmayı ve bölmeyi denedi; işçilere kura yolu ile bir kısım işçinin işlerine dönebileceği söylendi.

Binlerce işçi, bu haksız işten çıkarmalara, tutulmayan sözlere karşı Ankara’ya yürüyüş düzenledi. Ancak yürüyüşe başlayan işçiler, tazyikli su, biber gazı, cop ve tehditle polis şiddetine uğradı. 200’e yakın işçi gözaltına alındı.

Sınıf mücadelesinin yükselişe geçtiği günümüzde işçilerin sorunlarını burjuva devletin merkezinde aramaları tesadüf değil. Ankara’ya yürüyüşe geçen işçi toplulukları gitgide artan sayılarıyla burjuvazinin emekçi kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını gözler önüne sermekte. Toplumun üzerinde asalak bir parazit olarak yaşayan bu sınıfsal kesim, ekonomide emekçiler ve toplum yararına bir planlama yapamadığı için işçileri sefalete sürüklemeye zorunludur.

İşçilerin can güvenliği sağlanamamakta, her ay yüzlerce işçi iş kazalarında ölmekte, yüzlerce hatta binlerce işçi toplu işten çıkarmalarla karşılaşmakta, birçoğu tazminatlarını alamamakta, ücretlerini düzensiz, düzenliyse de eksik almaktadır.

Dünyanın en çok vergi veren ülkelerinden birinde -üstelik onlarca deprem vergisi varken- deprem sonrası kamu hizmetinde görevlendirilen işçilerin işten atılması bu vergilerin topluma yol su elektrik olarak dönmediğinin kanıtıdır.

Hükümet derhal:

Tutuklanan işçileri serbest bırakmalı!

Deprem ile ilgili vergilerin mali tutanaklarını halka açmalı!

Atılan işçileri işe geri almalı!

Yorumlar kapalıdır.