Geçiş Programı’nın Güncellenmesi çıkıyor!

Nahuel Moreno’nun Geçiş Programı’nın Güncellenmesi adlı eseri, Kasım ayından itibaren kitapçılardaki yerini alıyor.

1980’de yayımlanmasının ardından devrimci Troçkizm’in temel referanslarından birine dönüşen kitap, esas olarak II. Dünya Savaşı ve sonrası dönemin sınıf mücadelelerine ilişkin yeni politik gelişmelerin açıklanmasına ve devrimci Marksist politikaların belirlenmesine hasredilmiş bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

Savaş sonrasında Doğu Avrupa’da ortaya çıkan yeni işçi devletlerinin baştan yozlaşmış niteliği; karşıdevrimci Stalinist aygıtların güçlenmesi; Küba devriminin ve ardından Castroculuğun dünya solunda yarattığı yeni açılımlar ve bunların çelişkili etkisi; bir strateji olarak gerilla savaşının ve gerilla önderliklerinin oportünist niteliği; kapitalizm altında üretici güçlerin süregiden yıkımı ve bunun yol açtığı sonuçlar; bürokratik diktatörlükler karşısında proletaryanın devrimci diktatörlüğü için mücadele çizgisi; işçi devletleri arasındaki savaşlar karşısında devrimci Marksist tutum; ulusların kendi kaderini tayin hakkı ve demokratik taleplerin önemi; ittifaklar ve cepheler; devrimci partinin ve enternasyonalin inşasında uygulanabilecek taktikler; Moreno’nun bu çalışmasının başlıca köşetaşlarını oluşturmakta.

H2O Yayınları’ndan çıkacak kitap; kitabın Türkçe baskısı için bir önsöz yazan ve Moreno’yla birlikte uzun yıllar boyunca omuz omuza mücadele etmiş, devrimci Troçkist hareketin önemli isimlerinden Miguel Sorans ve Mercedes Petit’nin da katılacağı bir tanıtım günüyle kamuyona sunulacak.

Yorumlar kapalıdır.