“Balkan Savaşları” çıktı!

Meraklılarının yıllardır beklediği, eski basımlarına ulaşabilmek için sahafları didik didik ettiği kitap, “Balkan Savaşları” yeni basımıyla kitapçılarda yerini aldı.

20. yüzyılın başında, sonradan siyasi literatüre “balkanlaşma” olarak geçecek ve ulusçuluk hareketleriyle beraber adeta çok bilinmeyenli bir denklem haline gelen Balkan coğrafyasına, sürgün bir devrimci ve muhalif bir yayın organı olan Kiveskaya Misl’in savaş muhabiri olarak gönderilen Troçki’nin keskin bir analiz ve öngörü yeteneğiyle kaleme aldığı makalelerden oluşan kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodlarını deşifre eden tanıklıklar içermesi bakımından da olduça değerli.

Troçki, “Daha 1909’da Kievskaya Misl’de Balkanlar’ın, Avrupa’nın Pandora kutusu olduğunu yazmış; 14 Ekim 1912 tarihli yazısında, emperyalist devletlerin ve Balkan politikacılarının, izlediği siyasetin trajik bir felakete, ‘Bir Avrupa savaşından başka bir anlam taşımayacak, bütün Avrupa çapında bir kuvvet ölçme denemesine’ yol açabileceği uyarısında bulunmuştur.

1995 yılında yayımlanan çevirinin aksine, yayımlanmayan bölümleri de içerecek şekilde elden geçirilen ve kronolojik takibi kolaylaştırmak adına dipnotlarla zenginleştirilen kitap, 20. yüzyıl Avrupa tarihine ilgi duyan her okurun kitaplığında bulunması gereken bir eser.

Künye :

BALKAN SAVAŞLARI

Lev Troçki

Çeviren: Tansel Güney

İş Bankası Kültür Yayınları

2012, 656 sayfa, 24 TL.

Yorumlar kapalıdır.