İHD’den Grand Hyatt işçilerine destek açıklaması

Grand Hyatt patronu hukuksuz bir tavırla, 350 işçinin çalıştığı Grand Hyatt otelde 20’si sendikalı 30 taşeron 3 kadrolu işçi işten atılmıştı. İşçilerin İHD’ye yaptıkları başvuru üzerine İHD Grand Hyatt patronu ile sorunun çözümü için görüşme talep etmiş ama Grand Hyatt Otel patronu görüşme talebini reddetmiş bu hukuksuzluğun çözümü için kılını bile kıpırdatmamıştı. 10 Haziran Çarşamba günü Grand Hyatt otel önünde yapılan basın açıklamasında şunlar söylendi: “İşsiz sayısının 6 milyonu geçtiği Türkiye’de işsizler ordusuna yenilerinin katılmadığı bir gün geçmemektedir.Ülkemizde yaklaşık 3 milyondan fazla insan işten atılma korkusu yaşamaktadır. Bu bile başlı başına bir insan hakları ihlalidir.”

“Yasal ve meşru olamayan haksız gerekçelerle işçileri işten atmak onları işsiz ve aşsız bırakmak işverenlerin ve patronların politikaları haline gelmiştir. Çalışma hayatında insan hakları ihlalleri, kayıt dışı düşük ücretle, sendikasız, sigortasız, güvencesiz, kadrosuz çalıştırmak, işten atmak ve iş cinayetleri şeklinde devam etmektedir. 350 işçinin çalıştığı Grand Hyatt otelde işçilerin İHD’ye yaptıkları başvurulara göre 20’si sendikalı, 30 taşeron ve 3’ü kadrolu işçi üretim daralması bahanesi ile işten atılmıştır. İşçiler üretim daralması gerekçe gösterilerek işten atılmış olsalar da patronun asıl tahammülsüzlüğü, işçilerin sendikaya üye olmalarının yanı sıra, aşağıda sıralanan haklı ve meşru taleplerinde ısrarcı olmaları ve arkasında durmalarıdır. İşten atılmanın haklı bir gerekçesi olamaz çünkü geçinmek için çalışmak bir insanlık hakkıdır. Grand Hyatt patronu bir taraftan üretim daralması nedeniyle işçileri işten atarken, diğer taraftan da Antalya’dan işçi alımı gerçekleştirmiştir. Bu yaşananlar bile işçilerin sudan bahanelerle haksız, hukuksuz ve temelsiz bir şekilde işten atıldıklarını göstermeye yetmektedir.

Aşağıda sıralanan talepler işçilerin en haklı ve meşru talepleridir:
1)Taşeronun kaldırılması ve bütün işçilerin kadroya alınması.
2) Taşeron çalışan işçilerin geriye dönük haklarının verilmesi.
3) Sunulan bütün hizmetlere %10 servis ücretinin dahil edilmesi ve bütün işçilere eşit şekilde dağıtılması.
4) Haftalık izinleri 2 gün olması, sosyal haklar bölümünden yakacak yardımının tekrar başlatılması.
5)Tatil günlerinde çalışanların ücretlerinin yasal alt sınırının 2,5 katı olarak ödenmesi.
6) İşçilerin yasal olan sendikal haklarının engellenmemesi,bu haklara saygı gösterilmesi.
7)Eşit işe eşit ücret ödenmesi, kadrolu taşeron ayrımına son verilmesi.

İşçilerin işten atıldıklarından bu yana geçen zaman içinde yeniden işe dönmeleri için verdikleri haklı ve meşru mücadele Grand Hyatt otel patronu tarafından görmezden gelinmiş ve işçiler bunca zamandır işsiz bırakılmışlardır. Sorunun çözümü için İHD olarak yaptığımız görüşme talebini kabul etmeyen patron uzlaşmaz tutumunu sürdürmektedir. İşçilerin sendikaya üye olmak, sendikalı olmak insanlık onuruna yakışır koşullarda ve ücret almak, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etmek, işsizliğe karşı korunmak,Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde mevcut anayasada hak olarak tanınmıştır. Grand Hyatt patronu işçileri işten atarak yukarıda adları geçen kanun hükmünde olan, anayasanın 90. maddesini ve bağlayıcı nitelikte olan uluslararası sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini çiğnemiş ve hiçe saymıştır. Haksız ve hukuksuz olan bu uygulamaya son verilmesi, işten atılan işçilerin derhal geri alınması, taleplerinin kabul edilmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi için işveren patronu sorumlu davranmaya çağırıyor, işçilerin haklı taleplerinin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.”

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu.

Basın açıklaması yine sendikalı oldukları için işten atılan Dora işçilerinin 16 Haziran’da 09:30’da iki ayrı mahkemede ve 24 Haziran’da ise ilk işten atılan 4 işçinin mahkemelerinin yapılacağını mahkeme günleri akşamında Dora otel önünde eylem yapılacağı duyurusuyla sona erdirildi. Dora otel ve Gand Hyatt otel eylemleri her Pazar sabahı olduğu gibi Talimhane’den saat 09:30’da Dora ve Grand Hyatt otel önüne devam edecek katkılarınızı bekliyoruz.

Yorumlar kapalıdır.