Demokrat Çevre Mühendisleri hükümeti püskürttü

Saray rejimi sıkıştığı alandan çıkabilmek için dört bir yandan saldırılara girişiyor. Bunu güçlü olduğu için değil, güçsüz olduğu için yapıyor. Sorunları çözmediği için baskı biçimleri geliştiriyor. Biz işçi emekçiler ise çoğu kez kendimizi baskılar karşısında yalnız ve çaresiz hissedebiliyoruz. Hatta kimi zaman yapılabilecek bir şey kalmadığını düşünüyoruz.

Hatırlatalım, Erdoğan yakın zamanda Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticilerini, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etmelerinden ötürü yargılamıştı. Ancak rejimin bu düşman yaratma atağı tutmadı ve hekimler serbest bırakıldı. Bunun karşılığında Erdoğan tüm meslek örgütlerini gayrımilli ilan edip onlara karşı savaş açmıştı. Şimdi de doğrudan bakanlıklardan güç alan Erdoğancı klikler kara propaganda ve devlet/patron kaynakları ile meslek örgütlerini ele geçirmeye çabalıyorlar.

Bu duruma karşı en güzel cevaplardan birinin küçük ama öğretici bir örneğini TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde Demokrat Çevre Mühendisleri grubu verdi. 25 Şubat günündeki seçimlere, “Emek, Bilim ve Doğanın Savunusu” şiarı ile giren Demokrat Çevre Mühendisleri kendi içlerindeki birliği korudu. Emek, bilim ve doğanın savunusu temelinde ve patronlardan bağımsız, sade ve net bir mücadele programı ile devlet kurumları, büyük firmalar ve bakanlık tarafından desteklenen Değişime Çağrı Platformu’na karşı 375’e karşı 484 oy alarak zafer kazandı. Bu örnek hem rejimin tüm imkânlarını arkasına alan kesimlerin sınırsız bir güce sahip olmadığının, hem de basit ama net bir mücadele programı etrafındaki bir birliğin zafer kazanab27ileceğinin umut verici bir göstergesi oldu.

Demokrat Çevre Mühendisleri grubunun bu mütevazı zaferinin haklı gururunu yaşıyor ve böyle bir mücadelenin tüm sosyalist sola, işçi ve emekçilere örnek olmasını diliyorum.

Yorumlar kapalıdır.