Sudan’da burjuva muhalefet devrimin yenilgisi için çalışıyor

2018’den bu yana Sudan’da süren seferberlikler, 2019 Mart’ında işçi sınıfının genel grev silahıyla mücadeleye dahil olmasının ardından, Nisan ayında 26 senelik Ömer el-Beşir diktatörlüğünü devirmişti. Hem el-Beşir rejiminin temel kurumları korunabilsin hem de ülke 1956’da bağımsızlığını kazandığından beri ülkeyi yöneten ve sömüren azınlık burjuvaların hükmü sürebilsin diye ordu yönetime el koymuş ve devrimci seferberlikleri, yüzlerce kişiyi öldürerek, şiddetle bastırmayı denemişti. Demokratik seçimler vaat eden askeri kliğin diktatoryal önlemleri sonuç alamamış, kitle seferberlikleri sürmüştü.

Ordu, geçtiğimiz 17 Ağustos günü taktik değiştirerek sopa yerine havuç kullanmakta karar kıldı. Burjuva ve sivil toplumcu muhalif grupların oluşturdukları Özgürlük ve Değişim için Güç (ÖDG) koalisyonu, Geçici Askeri Konsey’le bir anlaşma imzaladı ve böylece Sudanlı egemen sınıfların hoşnut olmadığı, burjuva siyasal gruplar arasındaki çekişme kısmen ötelendi.

Sekiz aydır süren devrimci sürecin ardından gelen bu anlaşmanın Batılı finans kapitalin gönlünü rahatlattığına ve devrime bir ihanet olduğuna şüphe yok. Burjuvazinin asker üniformalı temsilcileriyle sivil temsilcileri arasındaki görüşmelerde arabuluculuk, Ortadoğu karşıdevriminin başlıca simgesi ve örgütleyicisi olan Mısır’ın darbeci generali el-Sisi tarafından üstlenildi. Sisi’nin Mısır Devrimi’ni durdurmak için iktidarı darbeyle ele geçirmesi ve işçi sınıfını baskılaması ve burjuva Arap devletlerine, devrimlerde halka karşı kullanmak için birleşik bir Arap ordusu kurulmasını önermesi, Sudan’da üstlendiği rolle de birlikte düşünüldüğünde, karşıdevrimci programını en iyi şekilde yansıtıyor.

Washington ile Londra’nın gözlemciler gönderdiği görüşmelerin neticesinde çıkan anlaşmaya göre, 39 ay sonra yapılacak olan seçimlere dek Sudan’ı askerlerden ve sivillerden oluşan bir konsey yönetecek. Bu konseyin başkanlığını, ilk 21 ay boyunca, ordu başkomutanı olan ve Hızlı Destek Kuvvetleri isimli, devlet bağlantılı faşizan paramiliter çetelerin lideri Abdülfettah el-Burhan yapacak. Burhan’ın 11 kişilik bu konsey üzerindeki yetkileri neredeyse sınırsız: 18 ay boyunca konseyin verdiği bütün kararları veto etme hakkı var.

11 kişilik konseyin 4’ü askerlerden ve 6’sı sivillerden oluşuyor. Son kalan ismi ise askerler ve siviller birlikte seçecek. Ordu, İç İşleri Bakanı ile Savunma Bakanı’nı kendisi seçecek. Bu arada burjuva ÖDG, devlet başkanlığı için önerisini yaptı bile: Afrika Gelişim Bankası’nın eski çalışanı, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu’nun başlıca ekonomisti, İngiltere vatandaşı Abdalla Hamdok. Sudan nüfusunun %80’i, günde 1 dolardan daha az bir gelirle yaşıyor. 5,5 milyon insan açlık sınırında. 2,47 milyon çocuk kronik yetersiz beslenmenin pençesinde. Hem ordu hem de ÖDG ile Hamdok bu sefaletin ve barbarlığın sorumlusu olan ekonomik ve toplumsal ilişkileri korumak, bu ilişkilerden çıkarı olan elitleri daha da zenginleştirmek istiyor. Burjuva muhalefet Sudan Devrimi’nin yenilgisi için çalışırken, Sudanlı işçiler ve yoksullar için tek seçenek devrimi kendi iktidarlarıyla taçlandırmak.

Yorumlar kapalıdır.