Binlerce metal işçisi Türk Metal’in Bursa mitingindeydi

Metal işçileri sendikası Türk Metal Bursa’da miting gerçekleştirdi. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde olan metalde işveren örgütü Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) işçilere düşük ücret ve 3 yıllık sözleşme teklif ediyor. İşçiler ise bu teklifleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini dile getiriyorlar. 19 Ocak pazar günü Bursa’da gerçekleştirilen mitingde on bine yakın metal işçisi alandan MESS’in dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini haykırdı.

Kürsüde Türk-İş başkanı Ergün Atalay ve Türk Metal sendikası başkanı Pevrul Kavlak birer konuşma gerçekleştirdiler. Ergün Atalay konuşmasında asgari ücret zammından bahsederek, yapılan toplantıların antidemokratik olduğunu, böyle devam ederse seneye masaya oturmamayı gündemlerine alabileceklerini söyledi. Vergi adaletsizliğine de vurgu yaparak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini dile getirdi. Ergün Atalay’ın konuşması esnasında kimi işçilerin yuhaladığı görüldü. İşçiler bu hareketleriyle hamasi laflardan çok, harekete geçmek istediklerini göstermiş oldular.

Ergün Atalay’dan sonra Türk Metal başkanı Pevrul Kavlak konuşma yaptı. Artık sabırlarının kalmadığını, buradan MESS’e bu kalabalığı görmelerini istediğini söyledi. Süreçte yaptıkları eylemlerden bahsederek, şimdi de burada on binler olarak yer aldıklarını MESS’in bunu görmemesi halinde yüz binler olarak Kocaali’de de olacaklarını söyleyerek, kararlı olduklarını vurguladı. Türk Metal başkanının ateşli konuşmalarını işçiler de coşkuyla karşılarken Genel Grev taleplerini sloganlarına yansıttılar. 2015 Metal Fırtınasından beri işçilerin Türk Metal’e sonsuz bir güvenlerinin olmadığı aşikar. Sendikanın yeterli kararlılığı göstermediğinin bilincinde olmakla beraber, ellerindeki bu mücadele aracını güvenilir bir alternatif bulana kadar terk etmeyecekleri de görülüyor.

TİS sürecinde Türk Metal’in tabandan gelecek tepkileri de göz önünde bulundurarak, fabrikalarda eylemler örgütlemesi, kitlesel mitingler gerçekleştirmesi mücadelede kararlı olduğunu göstermekten çok, işçilerin tepkilerinden çekindiğini gösteriyor. Metal patronlarının tekliflerini “makul” bir seviyeye çekip, bu süreci işçilerde büyük bir öfke uyandırmadan noktalamayı amaçlayan Türk Metal, grev kararını almakla beraber henüz bir tarih belirlemiş değil.

Öte yandan, sol ve sosyalist çevrelerin Bursa’da gerçekleşen mitinge ilgisizlikleri dikkat çekiciydi. Mitingde yalnızca Metal Gazete Türk Metal tabanındaki işçilere seslendi. Metal işçilerinin büyük ilgisini çeken Metal Gazete, Türk Metal işçilerine şu talepleri ulaştırdı: Metal sektöründeki tüm sendikalar ortak bir mücadele programı ilan etmeli; MESS’in dayatmalarını püskürtmek için tüm sendikalar greve hazırlanmalı; grev ödeneği asgari ücret seviyesine çıkarılmalı; grev yasağının tanınmayacağı tüm sendikalar tarafından ilan edilmeli.

Türk Metal sendikasına üye işçilerin kararlı bir biçimde mücadeleye devam ederek Türk Metal’i ileriye itmeleri sürecin olumlu yönlerinden birini gösteriyor. Aynı gün içinde Birleşik Metal-İş’in Gebze’de kitlesel bir mitingi vardı. Orada da işçiler MESS’e büyük bir tepki gösterdiler. Fakat sektördeki sendikaların ayrı ayrı eylem yapmaları mücadeleyi zayıflatan bir durumu ifade ediyor. Metal işçilerinin MESS’in dayatmalarına karşı durmaları için, sektördeki bütün sendikaların ortak hareket etmeleri ve grev sürecini ortak yürütmeleri gerekiyor. Sendikaların daha önceden birbirleri ile imzaladıkları işbirliğini gözeten protokole uymaları, işçilerin tabandan baskı yapmalarına bağlıdır. Metal işçilerinin kazanımı kendi sınıf kardeşleri ile ayrı yerlerde ayrı mitingler örgütlemekten değil birleşik mücadeleden geçiyor.

Yorumlar kapalıdır.