Metalde TİS süreci devam ediyor

Ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan metalde toplu sözleşme dönemindeyiz. İşçi sınıfının önemli bir örgütlülüğe sahip olduğu bu kritik sektörde patron sendikası MESS ile Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları arasındaki görüşmeler sürüyor. Eylül ayında başlayan görüşmelerde şimdilik idari ve teknik maddeler üzerinde anlaşma sağlanmış görünüyor. Ücret zammı, kıdem ve vergi dilimi gibi esas maddeler üzerinde anlaşma sağlanması ise birkaç ayı bulabilir.

Ekonomik krizin emekçiler aleyhine derinleşmesiyle metal işçilerinin ortalama ücretleri asgari ücret bandına yaklaştı. Bu sebeple TİS görüşmelerindeki ücret başlığı ağırlıklı bir yer tutuyor. Sendikaların toplu sözleşme için sundukları tekliflere gelince; ilk altı aylık dönem için Birleşik Metal yüzde 140,5, Türk Metal yüzde 119,05 ve Özçelik-İş yüzde 80’lik zam talep ediyor. Öte yandan MESS’in teklifi ise yüzde 80. Bunun yanında kıdem zammı, vergi payı gibi maddeler de masada. Birleşik Metal ve Özçelik-İş’in sunduğu taslakta yer alan vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi talebi, enflasyon karşısında eriyen ücretler karşısında ufak da olsa bir bariyer görevi görebilir. Bu anlamda oldukça önemli görünüyor.

Sendika bürokratları ile patronlar arasında süren görüşmelerin metal işçisi lehine anlamlı bir sonuç doğurmasının zor olduğu kanaatindeyiz. İşyerlerinde, tabandan başlayarak TİS görüşmeleri için işçilerin söz, karar ve yetkiye sahip olmasını savunuyoruz. Bu yüzden işyeri düzeyindeki örgütlenmelerin, işyeri komitelerinin ve işçi demokrasisinin burada da hayati önem taşıdığını söylüyoruz. Bunun yanı sıra görüşmelerin nihayetinde işçilerin lehine her türlü kazanımın da önemini görüyoruz.

Son birkaç aydır farklı sektörlerde ücret ve sendikalaşma mücadelelerinin yoğunlaştığına şahit olduk. Sınıf hareketindeki bu önemli dinamik bağlamında metaldeki TİS süreci daha da belirleyici bir hale geliyor. Metal sektöründe tabandan birleşik bir mücadele ve kazanım oldukça kritik. Bunun yanında TİS görüşmelerinin başlamasıyla özellikle Birleşik Metal’in örgütlü olduğu bazı fabrikalarda yapılan kısa süreli uyarı eylemlerinin devam edip etmeyeceğini takip etmeliyiz. İşçi sınıfının en örgütlü olduğu referans sektörlerden biri olması sebebiyle metal işçisinin birliği ve eylemi kendi gücünü de aşan olumlu sonuçlar doğuracaktır. Metal işçilerinin talepleri uğruna girişecekleri olası seferberliklerde sınıfın yanında olmak görevimiz.

Yorumlar kapalıdır.