Metalde TİS süreci greve doğru ilerliyor

Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan ve işçi sınıfının en örgütlü olduğu metalde toplu sözleşme dönemi hâlâ sonuçlanmadı. Eylül ayında patron sendikası MESS ile Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları arasında başlayan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca arabulucu sürecine girilmişti.

Bu süreçte de MESS, metal işçisinin yaşam koşullarını insan onuruna yaraşır düzeyde sürdürebileceği ve artan fiyatlar karşısında ücretlerin enflasyona yedirilmemesini sağlayacak asgari talepleri dahi kabul etmekten uzak bir tavır sergiledi. Arabulucu sürecinin de anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu fabrikalarda bir saatlik iş bırakma eylemlerine, Türk Metal de örgütlü olduğu fabrikalarda alkışlar ve sloganlarla uyarı eylemlerine başlayarak MESS’i protesto etti.

Arabulucu sürecinin ardından ilk TİS görüşmesi 4 Ocak Perşembe günü MESS’in çağrısıyla gerçekleşti. MESS arabulucu toplantısı sonrası gerçekleşen ilk toplantıda ücretler için zam teklifini ilk altı ay için yüzde 35’ten yüzde 50’ye, sosyal haklar için yıllık zam teklifini ise yüzde 65’ten yüzde 80’e çıkarmıştı. Son toplantıda ise patronlar saat ücretlerine yaptıkları teklifi yüzde 60’a, sosyal haklara dair teklifi de yüzde 85’e çıkardıklarını belirttiler.

Bu teklifler, tarihi kârlar açıklayan işyerleriyle dolup taşan metal sektöründe asıl zenginliği üreten işçilerle alay etmekten başka bir şey ifade etmiyor. Özellikle yeni yıla girdiğimizden beri yağmur gibi yağan zam dalgası karşısında bu ücret artışları ile yaşamak mümkün değil. Bu yetmezmiş gibi MESS sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması ve ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi gibi dayatmalarla kazanılmış hakları tırpanlamaya çalışıyor.

Toplantının ardından Birleşik Metal-İş grevlere başlayacaklarını duyurdu. Türk Metal ise yaptığı açıklamada teklifi kabul etmediğini ve görüşmeyi sonlandırdığını belirtmekten ileri gitmedi. Metal işçisi, sendika bürokratlarının sözlerine bel bağlayarak hareket etmenin, başlarda yüksek sesle karşı çıkılan oranların sessizce kabul edilmesiyle sonuçlandığını geçmiş yıllarda yapılan sözleşmelerden biliyor. Gazete Nisan sayfalarında daha önce farklı yazılarda ifade ettiğimiz gibi sürecin nasıl sonlanacağını belirleyecek olan, metal işçisinin seçeceği yol olacaktır. Bu doğrultuda işçilerin taleplerinin dikkate alınmasını, işçi demokrasisi ilkelerinin uygulanmasını garanti altına almak için konfederasyon fark etmeksizin kurulacak TİS komiteleri önerisini yineliyoruz. Önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak olası grevlerin yalnız kalmamasını ve metal işçisinin birliğini sağlamak için esas yol gücümüzü tabanda birleştirmekten geçiyor.

Yorumlar kapalıdır.