Atlas Zedeler Adalet Platformu’ndan patron Ali Murat Ersoy’un evinin önünde basın açıklaması

2019 Kasım ayından beri hak ettikleri ücretleri ve tazminatları alamayan Atlas Zedeler Adalet Platformu üyeleri, iflasını açıklayan Atlas Jet patronu Murat Ersoy’dan haklarını talep ediyorlar. Bu sebeple A.Z.A.P. üyeleri, şirket ofisi önünde başlayan eylemlerine 17 Ekim Cumartesi günü Murat Ersoy’un evinin önündeki basın açıklamasıyla devam etti.

Murat Ersoy’un sözünü tutmayıp borcunu keyfi sebeplerle aylardır ertelediğini belirten A.Z.A.P. üyeleri, 10 aydır alamadıkları tüm ücretlerini son kuruşuna kadar kazanacaklarını ve bu bedeli kazanana kadar Murat Ersoy’un yaşam alanlarında alacaklarını talep edeceklerini belirttiler. Atlas Jet çalışanlarının ücretleri tamamen ödenene kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.

Basın açıklaması metninin tamamını aşağıda okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Sayın Kıymetli Arkadaşlar, Basın Mensupları, Sendika Temsilcileri.

Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler AtlasGlobal Havayolları çalışanları olarak, Kasım 2019’dan 14 Şubat 2020 tarihinde şirketin iflası açıklanıncaya kadar patron Ali Murat Ersoy tarafından ücretlerimizin ödeneceği vaadi ile çalıştık. Sürecin sonunda söz verilen üç buçuk aylık birikmiş ücretler ödenmediği gibi, kıdem tazminatlarımız da dahil tüm özlük haklarımızdan da mahrum bırakıldık. Söz verenin 31 Ağustos 2020 tarihinde ödeme yapacağını beyan ve taahhüt etmesi üzerine, eski Atlasglobal çalışanlarının %80’i, bu daveti samimi bir ödeme niyeti olarak öngörmüş, alacaklarından %30 – 40 arası feragat ederek mutabakat protokolünü imzalamıştır. Ödeme tarihinden iki gün önce, 28 Ağustos 2020 günü WhatsApp uygulaması üzerinden, şartları kabul etmediği için veya özgür iradeleriyle veya sürece inanmadıkları için imzalamaya gelmeyen arkadaşlarımızı bahane ederek, tekrar görüşme yapacağını ve 7 Eylül 2020 tarihinde tüm ödemeleri toptan yapacağını ifade ederek, çalışırken çok da alışkın olduğumuz oyalama sürecine girmiştir. Çok da alışkın olduğumuz üzere birbiri ardına yalanlarını sıralarken 14 Eylül, 21 Eylül, 30 Eylül tarihleri geçmiştir. Bilirkişi öncesi, eğer ödeme yapılacak paran hazır değilse, bu kadar insanı, bu pandeminin ortasında bulundukları yerlerden İstanbul’a davet edip, yolculuk masrafları ettirip, alacaklarından feragat ettirip, sonra ‘Param gelmedi’ veya ‘Herkes protokolü imzalamadı’ diyerek ödeme yapmamak, dürüstlük ve sözünün eri bir tüccar olma ilkesine ters düşmüştür. A.Z.A.P. Platformu olarak, hak ve alacaklarımızı almak için tüm platformlarda, basında ve sosyal medyada hak arayışımızın daha yüksek yoğunluklu ve daha sert olarak devam edeceğini bildirmiştik. Murat Ersoy ve işbirlikçilerinin yaşam alanlarının her yerinde olacağımızı söyledik, şimdi ailesi ile birlikte ikamet ettiği adreste buluşuyoruz. Bir sonraki aşamada komşu olmayı planlayıp, direniş çadırımızı bu lokasyonda kurmayı planlıyoruz. Murat Ersoy’un çocuklarının da bizim neden orada olduğumuz hakkında soracakları olacağını düşünüyoruz. Murat Ersoy bize olduğu kadar çocuklarına da nasıl bir iş insanı olduğunu açıklamalı. Ali Murat Ersoy’un gerçek yüzünü açıklayacağız. Kabul ettirmeye çalıştığı hileli iflasa ait gerçekleri, kullandığı ilişkileri ve yöntemleri, off-shore şirketleri, gözden kaçırmaya çalıştığı şirketleri, iştirakleri ve ortaklıkları hem kamuoyu hem de adalet mekanizması ile paylaşacağız. İflasın hileli bir iflas olduğunu ispat edeceğiz ve bu konudan kolayca kurtulmasına engel olacağız. Hak ve alacaklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Hepinize katılım ve desteğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla. A.Z.A.P. (Atlas Zedeler Adalet Platformu) Yönetim Kurulu

Yorumlar kapalıdır.