Nikaragua: Ortega’nın kapitalist diktatörlüğü muhalefete baskıyı artırıyor

Nikaragua’da Daniel Ortega yönetiminin seçim sürecinde muhalif Sandinistlere ve diğer muhalefet adaylarına dönük tutuklama kampanyasına ilişkin İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) bildirisi

Daniel Ortega’nın yeniden başkan seçilmek amacıyla seçimlerden 5 ay önce Haziran ayında başlattığı başkanlık kampanyası, muhaliflerin tutuklanarak alınarak bastırılmaya çalışıldığı diktatörce yöntemler izlemektedir. 4 başkan aday adayı da dahil olmak üzere onlarca muhalif evlerine baskınlar düzenlenerek gözaltına alınmışlardır. Gözaltına alınanlar arasında muhalif bir Sandinista yapılanması olan Unamos’un (eski Sandinista Yenileme Hareketi, MRS) önderlerinden eski gerilla komutanları Dora Maria Tellez ve Hugo Torres ve hareketin önderlerinden Ana Margarita Vigil ve Suyen Barahona ve eski dışişleri bakan yardımcısı Victor Hugo Tinoco bulunmaktadır ve dış müdahale çağrısında bulunmak benzeri uydurma suçlamalarla suçlanmaktadırlar. Tüm bu gözaltılardan önce de dini programından saptığı iddiasıyla Demokratik İyileştirme Partisi (PRD) yargı tarafından hedef alınmıştır.

%20’lerde bir oy oranına sahip olan Ortega, ekonomik kriz, salgının hükümet tarafından korkunç bir şekilde yönetilmesi, aşırı sömürü ve baskı altında canı çıkan Nikaragua halkının elinden gelebilecek bir seçim yenilgisi ihtimalini şiddet kullanarak engellemeye çalışmaktadır. İşte bundan ötürü Nikaragua seçimlerini müttefiki Maduro’nun Venezuela’da yıllardır gerçekleştirdiği seçimlere çevirmeye çalışmaktadır.

Dora Tellez, Eden Pastora’yla birlikte Ulusal Saray’ı basıp Somoza diktatörlüğünün yöneticilerini Ağustos 1978’de rehin alan gerillalardan biridir. Devrimin zaferinden sonra ise sağlık bakanı olmuştur.

Violeta Barrios de Chamorro ve Pedro Joaquin Chamorro’nun kızı Cristiana Chamorro 2 Haziran Salı günü Ciudadanos por La Libertad (Özgürlük için Yurttaşlar) partisinin başkanlık adayı seçimlerine başvuruda bulunmuştur. La Prensa gazetesinin başkan yardımcısı olan Chamorro, yabancı fon üzerinden desteklenen sivil toplum örgütlerinin dış temsilciliklere kayıt yaptırabilmelerine onay veren 1040 numaralı kanun uyarınca bu yıl kapatılan Violeta Barrios de Chamorro Kuruluşu’na başkanlık yapmıştır. Bu yasa, sosyal iletişim ağlarını denetleyen yasalar ya da ‘’Halkın Barış için Bağımsızlık, Egemenlik ve Kendi Kaderini Tayin Hakkının Korunması Yasası’’ başlıklı 1055 numaralı yasa ile birlikte tüm muhalefetin kriminalize edilmesine imkân tanıyan yeni onaylanmış yasal silahlardan biridir.

Chamorro, başkanlık aday adayı olarak başvuruda bulunduğu gün ‘’ideolojik yalancılık’’, para aklama ve benzeri suçlamalarla kamu görevlerinden men edilmiş ve ertesi gün de tutuklanmıştır. Ortega hükümetinin eski ABD’deki büyükelçisi Arturo Cruz da tutuklanmıştır. Bir hafta sonra, Bolanos hükümetinde maliye bakan yardımcılığı yapmış olan Juan Sebastian Chamorro ve Özel Teşebbüs Yüksek Konseyi Jose Adan Aguerri tutuklanmıştır.

2019’da kabul edilen afla birlikte siyasi tutuklu sayısı 700’lerden 100’lere dek düşmüştü ama taciz ve saldırılar son bulmamıştır. Hükümet afla birlikte 2018’de işlediği suçlardan kendini aklamak niyetindeydi. Günümüzdeki tutuklamalar 2018 isyanından bu yana süregelen tutuklamaların yeni bir dalgasıdır.

Daniel Ortega 2007’de iktidara tekrar geldiğinde sağ sektörler ve Kilise ile el ele vererek ABD ile gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşması’nı onaylarken kürtajı suç haline getirmiş, hatta 19. yüzyıldan bu yana yasal olan terapötik kürtajı dahi yasaklamıştır. Ortega uydurma bir antiemperyalist söylem kullanarak kendi kapitalist diktatörlüğünü meşrulaştırmaya çabalamaktadır. 2007-2012 arasında ona bir kontrgerilla lideri olan Jaime Morales Carazo başkan yardımcılığı yapmıştır. Chavez ve Maduro’nun petro paraları üzerinden büyük, kirli anlaşmalar yürütmüştür. 2016’da başkan seçildiğinde ana muhalefet partisi Bağımsız Liberal Parti’ye müdahalede bulunmuştur. IMF reçetesiyle tasarlanan kemer sıkma uygulamalarına karşı başlayan halk isyanını kanla bastırmıştır. Burjuvazi ve kilise ise rejimi desteklemiş ve sahte bir diyalog ortamı yaratmıştır. O zaman rejime destek veren burjuvazinin ve sağın bir bölümünün seçim kampanyalarına şu anda rejim tarafından set çekilmektedir. Gençliğin, işçilerin ve köylülerin önemli bir bölümü burjuva muhalefetinin ihanetçi tutumunun farkına varmıştır. İsyandan sonra baskının etkisini gerçek anlamda yaşayanlar halk kesimleri olmuştur.

Muhalefette büyük çatlaklar, ayrışmalar bulunmakta ve işbirlikçi partilerin hükümetin seçimleri etkisizleştirme hamlelerine meşruiyet sağlama ihtimalleri var. Geçmiş ise sahte bir diyaloga ya da Ortega’nın sahte seçimlerine inanmayanları haklı çıkartmakta.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal olarak Eylül 2020’de tüm Nikaragualı siyasi tutuklulara özgürlük kampanyası başlatmıştık. Bugün devrimciler olarak sesimizi tekrar yükseltiyoruz ve solcu ya da demokrat olduklarını iddia eden tüm örgütlere Ortega ve Murillo’nun tüm siyasi tutuklulara baskı içeren kapitalist, yozlaşmış ve hain diktatörlüğünün siyasi saldırı ve baskılarını kabullenmemeye çağırıyoruz.

Patronların ve emperyalizmin çıkarlarını savunan siyasi pozisyonlarını desteklemesek de Cristiano Chamorro ve diğer muhalefet temsilcilerinin serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.  Bizim gözümüzde bu kesimler Nikaragua işçi sınıfı için bir çıkış yolu değildir. Bundan dolayı savaşan insanlar için siyasi bir aygıt inşa edebilmek ve diktatörlüğü yeni bir 1979 ve zafere ulaşmış bir 2018 ile bozguna uğratmak gerekmektedir.

Dora Maria Tellez, Hugo Torres , Cristiana Chamorro ve diğer tüm Nikaragualı siyasi tutuklulara özgürlük! Nikaragua halkı için tam bir siyasi özgürlük! İşçilerin ve halkın sokaklardaki zaferi ve kurtuluşu için mücadeleye! 

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal

15 Haziran 2021

Yorumlar kapalıdır.