Peru: Kardeş partimizin birleşme kongresi başarıyla tamamlandı

Birleşik İşçi Partisi (İUB-DE Peru seksiyonu) ile Ayacucho’dan Sosyalist Alternatif arasında yapılan Olağanüstü Birleşme Kongresi başarıyla tamamlandı. Kuşkusuz bu, dünya partimiz İUB-DE’nin Peru’daki seksiyonunu inşa etme yönündeki muazzam görevde, bizi güçlendirecek şekilde devrimcilerin birliğinin sağlanmasında atılan büyük bir adım oldu.

Kongre, birçoğu ilk parti kongrelerini yaşayan yoldaşlar arasındaki coşkulu tartışmalarla ve Lima, Ayacucho, Ancash ve Cusco’dan gelen delegeler ile davetli yoldaşların kayıtlarını yaptırmasıyla başladı.

Kongrenin açılışı enternasyonalist bir şölendi: Brezilya’dan Baba yoldaşın, Türkiye’den Atakan yoldaşın, Panama’dan Priscila Vazquez yoldaşın, Bolivya’dan Beto yoldaşın ve Arjantin’den ulusal milletvekili ve Sol Cephe-Birlik’in içindeki Sosyalist Sol’un ulusal önderlerinden olan Juan Carlos Giordano’nun selamlamaları okundu.

Kongreye İUB-DE’den yoldaşlar da dahil oldu. Bunlar arasında Arjantin’den Miguel Sorans, Meksika’dan Enrique Gomez, Bolivya’dan Miguel Lamas ve Venezuela’dan Miguel Hernandez yoldaşlar vardı.

Sosyalist Alternatif’ten yoldaşlarla bu birleşme birdenbire gündeme gelmedi. Devrimcileri birleştirmek Enternasyonal’imizin politikasının daima bir parçasıydı. Peru yıllardır emekçi sınıfların ve halkın kahramanca mücadelelerinin yaşandığı muazzam bir toplumsal ve siyasi kriz yaşıyor. Bu mücadelelere somut siyasi müdahalede, bizim gibi, devrimci partinin inşasını birincil önceliği olarak gören Ayacucho’dan yoldaşlarla karşılaştık.

Birliği sağlamak için bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce bir Birleşme Komitesi kurduk. Tartışmalar, görüş alışverişleri ve hepsinden önemlisi ülkenin sınıf mücadelelerine ortak katılım ile müdahale, hedeflerimiz kapsamında sağlam, kardeşçe ve ilkeli bir şekilde ilerlememizi sağladı. Bu bağlamda, Aralık 2020’de İUB-DE Dünya Kongresi’nde sunulan uluslararası tartışma başlıkları üzerinden, Sosyalist Alternatif’ten yoldaşlarla muazzam bir anlaşma zemini kurmuş olduk.

Birlik yönünde varılan anlaşma kongredeki tartışmalara, kararlara ve Olağanüstü Birleşme Kongresi’nin Siyasi Manifestosu’na yansıdı. Ulusal düzeyde, Castillo hükümetinin ikili söylemi ile deneyimlerini tüketme noktasında ilerleyen ve önceki tüm hükümetlerin emekçi halktan çaldığı haklar için mevzi mevzi savaşarak sokakları terk etmeyen işçi sınıfının mücadelelerine istikrarlı bir şekilde katılmak ve ülkenin yeni siyasi dönemine daha güçlü bir biçimde dahil olmak yönünde karar aldık. Peru’nun işçileri, köylüleri ve yoksulları ile yan yana mücadele etmek ve harekete geçmek için üzerinde tartıştığımız ve eyleme dökmek yönünde oy verdiğimiz siyasi bir programla kongreden güçlenerek çıktık. Güçlendik çünkü Ayacucho’dan yoldaşların militan kavrayışları Peru’daki örgütümüze ve İUB-DE’ye kuvvet kattı.

İUB-DE sağlam adımlarla, bütün dünyada devrimci partiler inşa etmek şeklindeki gündelik görevimizin, sekter kendini pazarlamalar veya oportünist hareketçilik ile değil, devrimcilerin demokratik merkeziyetçilik yöntemi temelinde programatik, örgütsel ve ilkeli birliklerle yapılabileceğini gösteriyor. İUB-DE olarak inşa etmeyi hedeflediğimiz devrimci partiler, işçi sınıfını hak ettiği yere, iktidara taşımayı amaçlıyor. Yine bu partiler bizi açlığa ve sefalete mahkûm eden kapitalist sömürü ile baskıyı yok etmeyi hedefliyor. Bu birleşme kongresi sayesinde, şimdi bu görevleri gerçekleştirmek adına daha güçlü bir konumdayız.

Yorumlar kapalıdır.