Venezuela: Devrimci işçi Rodney Álvarez 10 yıllık tutsaklığın ardından ilk zaferini kazandı!

Rodney Álvarez, Orinoco nehir yatağında bulunan Ferrominera fabrikasında çalışan devrimci bir işçiydi. On sene önce, işçi Renny Rojas’ın ölümünden haksız yere sorumlu tutularak tutuklandı. Aslında cinayet Chavizmin partisi olan PSUV’a üye Héctor Maicán tarafından işlenmişti. Ancak Maicán, Bolívar eyaletinin eski Chavezci valisi Francisco Rangel Goméz’le bağlantılı olduğu için serbest bırakıldı. Venezuela’da Rodney’nin davası, Chavizmin işçi sınıfına dönük olarak sürdürdüğü sonu gelmez saldırıların bir simgesi haline geldi. Ancak bu dava aynı zamanda, Venezuela proletaryasının, Boliburjuvazi karşısındaki direncinin ve mücadelesinin de bir simgesi oldu.

17 Aralık’ta Álvarez’e dönük uydurma suçlamalar düşürüldü. Maduro’nun adalet sistemi onu işlemediği bir suçtan dolayı 15 yıllık hapisle cezalandırmak istiyordu. İUB-DE’nin Venezuela seksiyonu Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL), suçlamaların düşürülmesini bir ilk adım olarak sevinçle karşıladı. PSL diğer sendikalar ve sol partiler ile birlikte hem Álvarez’in hem de diğer tutsak devrimci işçilerin serbest bırakılması için kampanyalar organize ediyordu. PSL, Venezuela Kaybedilen ve Hapsedilen İşçilerle Uluslararası Dayanışma Komitesi’ndeki bu faaliyetlerini sürdürecek, çünkü Álvarez şu anda ev hapsinde ve Chavizm ona karşı yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.

PSL’nin sürece dair yayımladığı deklarasyonu aşağıda okuyucularımızla paylaşıyoruz.

***

Rodney Álvarez’in cezası iptal edildi. Yeni bir davayı reddediyor ve onun derhal tam özgürlüğünü talep ediyoruz.

Dün, 17 Aralık Cuma öğleden sonra, hükümetin adaletsizlik sisteminin, Rodney Álvarez’e Renny Rojas’ı öldürmekten 15 yıl hapis vermeye çalıştığı sahtekâr cezası iptal edildi. Bu, içimizi büyük bir sevinçle dolduran bir adımdır. Örgütümüz, diğer sendikalar, siyasi örgütler, insan hakları örgütleri ve hapsedilen işçilerin aileleriyle birlikte, Rodney Álvarez’in, tıpkı diğer tutuklu işçiler gibi masum olduğunu savundu. Ve aynı zamanda bir Ferrominera del Orinoco işçisi olan Renny Rojas’ın canına mal olan kurşunların failinin, bir PSUV sendika aktivisti olan Héctor Maican olduğunu söyledik. Maican, Puerto Ordaz’da yaygın olarak tanınan bir isimdi ve eski Vali Francisco Rangel Gómez ile yakından bağlantılıydı. Bu nedenle, bu haksız cezanın iptalinin, ülkede hüküm süren çılgın adaletsizlik sistemine ağır bir darbe olduğunu tasdik ediyoruz.

Ancak kendimizi kör etmeyeceğiz. Mücadele devam ediyor. Ocak ayında, Rodney Álvarez’e karşı yeni ve uzun bir duruşma başlatmaya çalışacaklar. Rodney Álvarez zaten on yıl boyunca masum olmasına rağmen hapiste tutuldu; çocuklarından, erkek kardeşlerinden, annesinden ve iş arkadaşlarından koparıldı. Dolayısıyla bu duruşma, sırf ona dönük bir saldırı oluştursun diye yapılan, kesinlikle reddettiğimiz bir hamledir. Álvarez’e karşı yeni bir davanın açılmasının hedefi, psikolojik etkiler yaratan bir durumun var edilmesidir; böylece masum olmasına rağmen özgürlüğünden mahrum bırakılan bir işçinin itibarı kirletilmek istenmektedir. Çağrımız, hükümetin adaletsizlik sistemi tarafından dayatılan, insan haklarının bu sistematik reddinin kınanmasıdır. İşçi haklarını savundukları, yolsuzlukları eleştirdikleri ve Maduro’nun işçi düşmanı torba yasalarına karşı mücadele ettikleri için hapsedilen diğer işçilerle birlikte, Álvarez’in de derhal tam özgürlüğünü talep ediyoruz.

Söz konusu cezanın iptali, mevcut yargı sürecinin ilerleyişindeki tutarsızlıkları, kusurları ve usulsüzlükleri ortaya koymaktadır ve on yıl boyunca Álvarez’in masumiyetini bilen farklı yargıç ve savcıların ve PSUV temsilcilerinin yozlaşmışlığına dikkatimizi çekmektedir. Bu yargıçlar, savcılar ve PSUV yetkilileri, Rodney Álvarez’in suçlu olarak ilan edilmesinin iktidarın yüksek mevkilerinden verilen bir emir olduğunu kanıtlayacak şekilde hareket etmişlerdir. Ancak buna ek olarak, bu gerçek, Jacobo Torres, Marco Tulio Díaz ve Oswaldo Vera gibi isimlerle temsil edilen CBST bürokrasisinin hükümet karşısında oynadığı köle rolünü de ifşa etmektedir. Özellikle Oswaldo Vera, bu on yıl boyunca farklı farklı zamanlarda, sadece PSUV üyesi olan ortağı Héctor Maican’ın suçlarını örtbas etmek amacıyla, Álvarez’e karşı her türlü iftirayı dile getirmekte hiçbir çekince yaşamadı.

Tutuklu işçiler ve tutuklu işçilerin aileleri olarak, bir bütün haliyle işçi sınıfı olarak, sınıf sendikacılığı yapan devrimciler olarak, insan hakları savunucuları ve devrimci sosyalist siyasi örgütler olarak, bugün dayanışma ağları ve basın tarafından yapılan ifşalar alanında ve her şeyden önce sokak eylemleri alanında çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Ulusal Meclis’i sarsan temmuz seferberlikleri ve Kamu Bakanlığı önünde 10 Aralık’ta yaşanan seferberlikte olduğu gibi, temel gıda ürünlerinin fiyatlarına eşdeğer bir ücreti ve tutuklu işçilerin özgürlüğünü talep etmeye devam etmek için mücadele etmeliyiz.

Rodney Álvarez’e derhal tam özgürlüğünün sağlanması talebinde ısrar ediyoruz. Yeni yargılama süreci ile şunu söylüyoruz: Mevcut yargı idaresine, Kamu Bakanlığına ve yargıçlara usulün ihlali, yolsuzluk, siyasi tarafgirlik ve gerçeğe aykırı çıkarların savunulmasına ilişkin yeterli delil nedeniyle güvenilemez. Rodney Álvarez ve tutsak işçilerin her birinin tam özgürlüğünü elde etmek için işçilerin özerk ve bağımsız seferberliğinde ısrar ediyoruz.

Rodney Álvarez’e karşı açılan yeni davayı reddediyoruz!

Rodney Álvarez için tam ve acil özgürlük talep ediyoruz!

Rodney Álvarez masumdur!

Mücadele ettikleri için hapse atılan işçilerin olmadığı bir Noel talep ediyoruz!

Caracas, 18 Aralık 2021

Yorumlar kapalıdır.