Lila Kağıt’ta direniş devam ediyor

Tekirdağ Çorlu’da faaliyet yürüten Lila Kağıt fabrikasında 50’ye yakın işçi 5 aydır yürüttükleri sendikal faaliyet sebebiyle kademeli olarak işten çıkarıldı. Son olarak 22 Aralık’ta 8 işçinin daha işten çıkarılması üzerine Selüloz-İş Sendikası ile beraber işçiler fabrika önünde direniş çadırı kurdu.

Fabrikada tuvalet kağıdı ve kağıt havlu üretimi yapılıyor. Maylo, Berrak, Sofia gibi bilindik markaları üreten fabrika, pandemi koşullarında üretimini katlayarak 5 kat büyüme sağladı. Milyonlarca liralık kârlar yapan fabrikada işçiler, asgari ücret düzeyinde sefalet ücretlerine mahkûm edilmeye karşı sendikal mücadeleye girişti. Düşük ücret dayatmasının yanında, uzun mesai saatleri ve yöneticilerin kötü davranışları da işçilerin sendikal mücadeleye girişmelerine neden olan başlıca sebepler olarak göze çarpıyor. 5 aydır işyerinde yetki mücadelesi veren işçilere patronun cevabı hemen işten çıkarma oldu. Mücadeleden geri durmayan işçiler, patronun bu saldırısına karşı direniş çadırı kurarak cevap verdiler. İşçiler, en temel hakları olarak tanınan sendikal örgütlenme hakkını kullanabilmek için en zor mücadelelerden geçmek zorunda kalıyorlar. Lila Kağıt patronları işten çıkardıkları işçileri derhal işe alarak, sendikal örgütlenme hakkını tanımak zorundadır. Yasalarla tanınan bu hakkın hukuk tanımaz bir biçimde keyfi olarak engellenmesine karşı işçiler direnişe geçerek sendikal haklarına sahip çıktıklarını göstermekte.

Birçok sektör pandemiyi fırsata çevirerek kat kat büyüme sağladı. Bu büyümeler işçilerin refahını artırmadığı gibi, çalışma koşullarını daha da kötüleştirerek gerçekleşti. Patronların kârları büyürken işçilerin ekmeği küçüldü. Salgın koşullarında çalıştırılan işçilere reva görülen ücretler ise sefalet ücreti seviyesinde kaldı. Lila Kağıt ve birçok sektörde yaşanılan bu duruma karşı işçiler ses çıkardığında ise işsizlik kırbacı ile terbiye edilmeye çalışılıyor. İşyerlerindeki en ufak hak arayışını bile kendilerine bir tehdit olarak gören patronlar en büyük silahları olan işten çıkarmayla işçileri sindirmeye çalışıyorlar. Bu saldırılara karşı ise işçiler tekil tekil grev ve direnişler ile cevap vermenin yanında bu mücadeleleri birleştirmeye çalışmalıdır. Patronların birlikte yaptıkları bu saldırılara işçiler de birlikte karşılık vermelidir. Sendikal haklarımız için; güvenceli bir iş, insanca bir yaşama yetecek ücretler için mücadelemizi birleştirmek ve bir emek ittifakı inşa etmek sınıfın en acil mücadele başlığı olmalıdır.

Yorumlar kapalıdır.