Trendyol emekçileri grevle kazandı!

Trendyol Express 2022 yılı için kuryelere yüzde 11 zam teklif etmişti. Bu teklife Trendyol Express emekçilerinin cevabı iş bırakarak greve gitmek oldu. İki günlük grevin ardından bugün (26 ocak) grevdeki kuryeler Trendyol merkez binası önünde toplanarak bekleyişe geçti. Burada sloganlar atarak kararlılıklarını gösteren kuryeler, daha sonra aralarından temsilci seçerek Trendyol yönetimi ile görüşmeye gitti. Eylem devam ederken Trendyol’un yüzde 11’lik zammı geri çektiği, teklifi yüzde 38.8’e çıkardığı haberi geldi. İş bırakan hiçbir kuryenin iş akdinin fesh edilmemesi sözü de alınarak iki günlük grevin ardından ilk kazanım elde edilmiş oldu. Son yıllarda önemli bir sektör haline gelen e-ticaret sektöründe böyle bir grevin yapılması ve kazanımla sonuçlanması sektördeki diğer işçilere örnek teşkil ediyor. Örgütsüzlüğün, güvencesizliğin, düşük ücretin, uzun çalışma sürelerinin ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin hiçe sayıldığı sektörde işçilerin birlik sağlayarak greve gitmeleri ve bu grevi kazanımla sonuçlandırmaları sektördeki mücadeleci işçilere moral olacaktır.

Trendyol işçileri omuz omuza birlikte hareket ederek üretimden gelen güçlerini kullandıkları takdirde kazanımın kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Bugünden yarına sektördeki sorunlar çözülmeyecektir. Ancak; Trendyol emekçileri bu birlikteliklerini devam ettirerek, daha üst bir noktaya taşımanın yollarını arayacaklardır. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile baraber ücretlerimizin her ay düzenli bir biçimde eridiği göz önünde bulundurulunca, mücadelenin sürekliliği de kaçınılmaz oluyor. Esnaf kurye modeli ile çalışan Trendyol Express emekçilerinin giderleri düzenli bir biçimde artarken, maaşlarının yıl boyunca sabit kalması emekçileri sefalete mahkûm ediyor. Enflasyon karşısında ücretlerimizin korunması için 3 aylık periyotlarla maaşlarımıza enflasyon oranında artış talep etmeliyiz. Böylelikle enflasyon karşısında maaşlarımızın erimesini bir nebze durdurmuş olacağız. Diğer yandan kargo, lojistik ve e-ticaret sektöründeki bu örgütsüzlüğe ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı emekçilerin birliğini sağlayacak örgütlenme araçları yaratmalı, sendika hakkının kullanımı için mücadele yürütmeliyiz. Bu şekilde sektördeki derin güvencesizlikten kurtulabilir, insan onuruna yaraşır bir ücret talep edebiliriz.

Yorumlar kapalıdır.