Rusya’nın Ukrayna’yı işgali İstanbul’da protesto edildi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini protesto için 26 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi. “Emperyalist savaşa hayır, halklar barış istiyor” şiarıyla düzenlenen eylemde, “Rusya derhal işgalden vazgeçmeli, NATO başta olmak üzere askeri paktlar dağıtılmalı, başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalı” talepleri öne çıktı.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Mesut Mike okudu. Açıklamada, “İşçi sınıfı ve ezilen halkların tüm ülkelerde kapitalist efendilere karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmesi gerekmektedir. Tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük bedeli ezilenler, emekçiler ödemektedir. Ukrayna krizinde de daha şimdiden yerleşim yerleri bombalanmaya başlanmış, çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. Çok iyi biliyoruz ki savaşın tek masumu bölgede yaşayan halklar ve emekçilerdir. Bu nedenle geçmişten bu yana emekçiler ve ezilen halklar savaşa karşı barışı savunurken, emperyalistler sömürüyü ve savaşı varlıklarının temeli olarak görmüştür. Savaş sürdükçe onlar kasalarını dolduracak, halk yoksulluğa mahkûm olacaktır. Rusya işgalden vazgeçmeli, saldırılarını durdurmalı ve bölgede barış tesis edilerek halkların kendi geleceğine kendilerinin karar vereceği olanaklar yaratılmalıdır. NATO başta olmak üzere askeri paktlar dağıtılmalı, başka ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır. Bu kapsamda Ukrayna’daki tüm yabancı güçler geri çekilmelidir. Ülkemizde ve dünyada savaşa, silahlanmaya ayrılan kaynaklar kamusal hizmetlere, insan onuruna yaraşır bir yaşam için ayrılmalıdır,” denildi.

İşçi Demokrasisi Partisi de “Ukrayna’da Rus İşgaline Son! Ukrayna’da Ne Rus Birlikleri Ne Nato Güçleri! Nato’dan Çıkılsın, Tüm Askeri Üsler Kapatılsın! Yaşasın Ukrayna Halkının Kendi Kaderini Tayin Hakkı” talep ve sloganlarıyla eyleme katıldı.

Yorumlar kapalıdır.