Yemeksepeti Banabi işçisi sefalet zammına karşı ayakta!

Yemeksepeti Banabi kurye işçileri 31 Ocak günü açıklanan sefalet zammına karşı 1 Şubat’ta Yemeksepeti Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Konvoylar halinde çeşitli depolardan gelerek kontak kapatan işçiler “işveren zammını al başına çal”, “iş, ekmek yoksa barış da yok” diyerek güvencesizliğe ve sendika düşmanlığına karşı taleplerini haykırdı. Yemeksepeti’nde yetkili sendika olan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) öncülüğünde gerçekleşen eyleme birçok basın mensubu ve siyasi parti de destek verdi.

Yetki belgesini Çalışma Bakanlığı’ndan alan TÜMTİS, Yemeksepeti şirketinin işçilerin işkolunu “taşımacılık” yerine “ofis-büro” olarak göstermesi nedeniyle yüzlerce sendikal üyeliğin boşa düşürülmeye çalışıldığını söylüyor. Hileli bir şekilde işkolunun değişmesi sebebiyle açılan dava devam etmekte. Öte yandan, patronun tüm saldırılarına rağmen işçiler örgütlenmeye devam ediyor.

Yemeksepeti işçileri hem önlerine çekilen sendikasızlaşma engelini aşmaya çalışıyor hem de son yıllarda devasa büyüyen Yemeksepeti şirketinin verdiği sefalet zammının insan onuruna yaraşır bir seviyeye yükseltilmesi için mücadele veriyor. 1 Şubat’taki basın açıklamasında konuşan işçiler “kış şartlarında kar koşullarında bile mesaimizin başında olduk ve siparişleri yetiştirmeye çalıştık fakat işverenin bize layık gördüğü ücret bu oldu” diyerek Yemeksepeti şirketinin kendileri sayesinde büyüdüğünü vurguladılar. İşçiler “10 saniyede bizden paket çıkarmamız bekleniyor” dedikten sonra üzerlerindeki performans baskısı ve zorlu çalışma koşullarına karşı sendikalaşmanın önemini vurguladılar ve Yemeksepeti yönetimiyle görüşme talep ettiklerini açıkladılar. Ayrıca işçiler tüm talepleri şirket yönetimi tarafından sağlanana dek mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirttiler. Basın açıklamasında ayrıca bir kölelik sistemi olan esnaf kurye modelinin güvencesiz çalışmayı ve sektördeki ölümleri artıracağı vurgulandı. Ayrıca patronların esnaf kurye istemesinin nedeni olarak da patronun sendikayı, sosyal hakları, izin günleri gibi işçi sınıfının kazanılmış haklarını yok sayabilmesine dikkat çekildi.

Basın açıklamasından sonra Yemeksepeti şube temsilcileri TÜMTİS’in genel merkezinde süreç ile ilgili yol haritası çizmek için toplandılar. Burada alınan karara göre işçiler önümüzdeki süreçte örgütlülüğü artırarak taleplerimiz karşılanana kadar ülke genelinde hep beraber hareket etme iradesi göstermek ve daha güçlü meydanlara çıkmak için mücadeleyi hep beraber sürdürme kararı aldılar. Bu kapsamda “performansı düşürme ve TÜMTİS’te örgütlenmeye devam ediyoruz” denildi. 

Pandemiyle birlikte büyüyen ve önemi artan taşımacılık sektöründeki örgütlü mücadelenin yükseltilmesi ve kazanımla sonuçlanması işçi sınıfının birçok kesimi için moral ve kazanç olacaktır. Can güvenliği, sendika ve toplu sözleşme haklarının peşinde mücadele eden başta Yemeksepeti Banabi olmak üzere tüm kurye ve depo işçilerinin yanındayız.

Son olarak işçilerin taleplerini bir kez daha vurguluyoruz:

-Selalet zammını kabul etmiyoruz! Net 5500 TL, prim ve yan haklar verilsin

-Mobbinge ve tutanak baskısına son!

-İşkolumuz derhal taşımacılığa geçirilsin!

-TÜMTİS’in sendikal yetkisine yapılan itiraz geri çekilsin!

Yorumlar kapalıdır.