Yoldaş Pestaña, sosyalizme dek daima!

“Marksist, Troçkist, Morenist, ateist ve feminist olmaktan gurur duyuyorum.”

– Silvia “Pestaña” Santos

Aşağıda İşçi Demokrasisi Partisi’nin, Silvia “Pestaña” Santos’un ölümü üzerine İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’e ilettiği taziye mesajını okuyucularımızla paylaşıyoruz.

***

Yoldaşımız Silvia Santos’un, namı diğer Pestaña’nın 15 Haziran günü aramızdan ayrılışını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İUB-DE Türkiye seksiyonu İşçi Demokrasisi Partisi olarak, yoldaşı Adolfo’ya, ailesine, Brezilya partimiz CST’den (Sosyalist İşçi Akımı) ve Arjantin Partimiz IS’den (Sosyalist Sol) yoldaşlarımıza ve enternasyonalimizin tüm militanlarına en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

74 yaşında aramızdan ayrılan Pestaña, ardında 50 yıldan fazla bir militanlık deneyimi bıraktı. Ve bu deneyimin tamamı Morenizmin Arjantin’de, Bolivya’da ve Brezilya’da inşasına, uluslararası akımımızın güçlendirilmesine adanmıştı. 

PRT – La Verdad’da (İşçilerin Devrimci Partisi – Gerçek) başlayan bu 50 yılı aşkın deneyim, Arjantin PST’sinin (İşçilerin Sosyalist Partisi) inşası ve devamında MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kuruluşuna önderlik etmekle sürdü. Enternasyonalist bir militan olarak Pestaña aynı zamanda Bolivya partisinin inşasına katkı sunmak için bir süre bu ülkede yaşadı. Ve hastalığından ötürü dinlenmek için 2019 yılında Arjantin’e dönmek zorunda kalana dek, 30 yıla yakın bir süre Brezilya’da kardeş partimiz CST’nin inşasına önderlik etti. Aynı zamanda Brezilya’da İşçi Partisi’nin ve PSOL’ün (Sosyalizm ve Özgürlük Partisi) kuruluş süreçlerine dahil oldu.

Hayatının önemli bir bölümünü devrimci partilerin ve enternasyonalin inşasına hasreden Pestaña, aynı zamanda enternasyonalimizin Uluslararası Sekreterliği’nde tüm politik ve örgütsel birikimini bütün seksiyonların ve İUB-DE’nin inşasına başarıyla sundu.

Kaybımız oldukça büyük yoldaşlar. Pestaña, sadece Troçkist ve Morenist metodolojiye inanmış bir yoldaş değildi. Kendisi Morenist akımın tarihsel önderlerinden ve yorulmaz inşacılarındandı. 

Aramızdan ayrılışı bizlere çok daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Şimdi görevimiz, Pestaña’nın bir inşacı olarak ardında bıraktığı politik ve örgütsel mirası, metodolojiyi tüm partilerimizin ve enternasyonalimizin inşası için yeni kuşaklara aktarmak.

Yoldaş Pestaña, sosyalizme dek daima!

İşçi Demokrasisi Partisi  

Yorumlar kapalıdır.