Gelir eşitsizliğine razı değiliz!

Türkiye çelişkiler ülkesi. Bir yanda 13 kişinin serveti 44 milyon kişinin servetinden fazla. Öbür yanda insanlar ucuz ekmek için saatlerce kuyrukta. Bir yanda en zengin yüzde 1’in serveti, en alttaki yüzde 90’ın servetinin 1,4 katı. Öbür yanda 6 milyon hane ancak sosyal yardım alarak yaşayabiliyor. Bir yanda açlık sınırı 8.167 lira. Öbür yanda milyonlarca emeklinin de maaşı olan taban aylığı 5.500 lira… Utanç duyulacak bir yoksulluk ve sınıf farklılığı tablosu değil mi bu?

Bu utanç tablosunun nedeni AKP’nin emek düşmanı, sermaye yanlısı politikalarıdır. AKP’nin ekonomi anlayışı, sermayenin milli gelirden aldığı payı yüzde 40’lardan 55’lere çıkarırken emeğin payını yüzde 40’lardan 26’lara geriletmiştir. AKP eliyle zenginler servetine servet katarken, yoksul daha da muhtaç duruma düşürülmüştür.

AKP-MHP eliyle bu utanç tablosunun üstü milliyetçilik ve İslamcılık ile örtülmek istenmektedir. İnsanların bir lira daha ucuz ekmek almak için saatlerce kuyruk beklediği bir ülke milliyetçi olsa ne olur, İslamcı olsa ne olur?

Kuşkusuz bu toprakların hiçbir ferdi bu eşitsizliği hak etmiyor. Bu kabulü mümkün olmayan eşitsizliğin mutlak suretle değişmesi, sona ermesi gerekiyor. Bunun yolunun “verin kardeşinize yetkiyi” ile olmadığı ortada. Yetki verildi, evdeki bulgurdan dahi olundu. Türkiye kriz ve yoksulluk içindeyse sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü yetkiyi ülke için değil kendi menfaatleri için kullandılar.

“Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” denir. AKP-MHP’nin karnesi ortada! Yoksullarla dolu bir ülke yarattılar. 13 kişinin servetinin 44 milyon kişiye denk geldiği bir eşitsizlik yarattılar. Sözüm ona “Dünya 5’ten büyüktür” derken yüzde 1’in servetinin toplumun tamamının servetini geçtiği bir garabet yarattılar. Devenin havuduyla yutulduğu bir düzen kurdular. Bu düzene razı değiliz.

Biz razı değiliz ama gelin görün ki eserin sahibi de razı değil ki “Yeter, söz milletindir” diyor! Madem eserinizle iftihar ediyorsunuz niye “Artık söz millette” demiyor da “Yeter, söz milletindir” diyorsunuz? AKP-MHP, kendisi bile eserinden öylesine rahatsız ki suçu muhalefete atarak sorumluluktan kaçmak istiyor. Ülkeyi getirdikleri nokta en nihayetinde yokluktur, eşitsizliktir, utançtır. Razı değiliz…

Yorumlar kapalıdır.