Irkçı politika ve kampanyalara geçit yok! Felaketi dayanışmamızla, birlikte aşacağız!

İşçi Demokrasisi Partisi ve Suriye Demokratik Sol Partisi ortak bildirisi

Depremin ilk gününden itibaren alandan edindiğimiz bilgiler, içerisinde yer aldığımız dayanışma inisiyatiflerine ulaşan haberler, İşçi Demokrasisi Partisi ve Suriye Demokratik Sol Partisi olarak sahada yaptığımız gözlemler göstermektedir ki göçmenler gerek arama-kurtarma çalışmalarından gerekse de bölgeye ulaşan erzak, barınma gibi yardımlardan eşit şekilde faydalanamamakta. Aynı zamanda deprem bölgesinde yaşayıp da bulundukları şehirleri terk etmek zorunda kalan göçmenler de ulaştırma firmalarının ırkçı/ayrımcı uygulamaları nedeniyle bu haklarından da mahrum bırakılıyor. Yani milyonlarca göçmen bilinçli politikalar uyarınca kendi kaderlerine terk edilmiş, kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermek zorunda bırakılmış durumda.

Böylesi bir toplumsal, insani bir felaket sürecinde dahi birçok ayrımcı/ırkçı uygulamaların vuku buluyor oluşunun asıl sorumlusu, yıllardır göçmenler konusunda ikiyüzlü bir politika sergileyen iktidarın ta kendisidir! Felakete müdahale sürecinde tüm yetersizliği ayan beyan gözler önüne serilen iktidarın bu ikiyüzlü politikaları da bugün derinleşerek devam etmektedir.

Aynı zamanda, felaketten kendisine vazife çıkarmaya çalışan ırkçı siyasiler de provokatif, yalan haberler vasıtasıyla toplumda göçmen düşmanlığını kışkırtmaya, kendi ırkçı politikalarını yaygınlaştırmaya çabalıyorlar. Birçok basın kuruluşu da yaydığı taraflı ve yanlış haberler ya da ayrımcı söylemler eliyle bu kutuplaşmanın derinleşmesine hizmet ediyor. Depremin yarattığı sosyal yıkımın ortasında göçmenleri ve onların hayatta kalma çabalarını kriminalize etme çabası, bu yıkımın sorumluluğunu rejimden alıp göçmenlere yüklemeye çalışmakta, böylece doğrudan doğruya Saray rejiminin lehine olacak şekilde gerçek sorumluların kamuoyu nezdinde ifşa olmasına engel olmaktadır.

İşçi Demokrasisi Partisi ve Suriye Demokratik Sol Partisi olarak, ülkemizde yaşanmakta olan büyük toplumsal ve insani felaketi ırkçı, ayrımcı politikalar ve nefret söylemiyle derinleştirmeye çalışan uygulama ve politikaların karşısındayız!

İktidar ve onun kurumları eliyle depremden etkilenen göçmenlerin gerekli kurtarma, tahliye, barınma ve yardım gibi hizmetlere erişimini engelleyen tüm ayrımcı politikalar derhal son bulmalı! Seyahat kısıtlamaları acil bir şekilde tüm ülke çapında kaldırılmalı!

Irkçılık insanlık suçu sayılmalı, ayrımcı politikalar ve söylemler üretenler yargılanıp cezalandırılmalı!

Felaket karşısında büyük dayanışmasını sergileyen emekçi halkımız ve sahada çalışan tüm gönüllüler ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sahada birlikte çalışmayı sürdürmeli, ırkçı kampanyalara geçit vermemeli! Sahada büyük desteğini ve dayanışmasını sürdüren emek ve meslek örgütleri, sosyalist partiler ve sivil toplum kuruluşları bu birlikte mücadelenin öncüsü olmalı!

Büyük felaketi dayanışmayla aşacağız: Irkçılık öldürür, dayanışma yaşatır!

İşçi Demokrasisi Partisi

Suriye Demokratik Sol Partisi

11 Şubat 2023

Yorumlar kapalıdır.