İşçilerin insanca ücret ve sendikalaşma mücadeleleri sürüyor!

Türkiye’de artık gündem seçimler. Depremin yıkıcı etkisiyle derinleşen çoklu krize karşı seçim sürecinde herkes kendi meşrebince öneriler sunuyor, politikalar öneriyor. Bunlar arasında işçi ve emekçiler lehine olan çözüm önerileri ise pek dillendirilmiyor. Ancak işçi sınıfının çözüm yöntemi, yine onun gündelik mücadeleleri ile ortaya çıkıyor. Tam da bu noktada farklı işyerlerinde farklı taleplerle ortaya çıkan mücadelelerin önemsenmesi ve büyütülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu mücadelelerin tamamı önemli dersler barındırıyor ve kazanmaları için dayanışma göstermek gerekiyor. Enflasyon karşısında sürekli olarak azalan ücretler ve çalışma koşullarındaki iyileşmeler için aylardır grevde olan Kartonsan işçileri ve 27 Şubat’ta süresiz iş durdurma kararı alan Mata Otomotiv işçileri bu mücadelelerin önemli örnekleri. Selüloz-İş’in örgütlü olduğu Kartonsan fabrikasında aralık ayında greve çıkan işçiler kararlı mücadelelerinde 100 günü geride bıraktı. Talepleri enflasyon karşısında eriyen ücretlerine zam; yani insanca yaşayacak bir ücret istiyorlar. Ancak sadece ücretler için değil, insanca çalışma koşulları için de mücadele ediyorlar. Birleşik Metal-İş’te örgütlü Mata Otomotiv işçilerinin talepleri de çalışma koşullarında iyileştirme ve ücretlere ek zam idi. İşverenin ise bu taleplere cevabı 700’e yakın Mata işçisini işten çıkarmak oldu. Ancak Mata işçilerinin mücadelesi tüm engellemelere rağmen kararlılıkla sürüyor.

Krizin bir yönü işçi sınıfı için ücretlerin baskılanması ve yoksullaşma iken, diğer yönü demokratik haklarına dönük saldırıları içeriyor. Sendikal haklar bir yana, sendikalaşmanın bile önüne rejim ve patronlar tarafından ciddi engeller çıkarılıyor. Buna karşı kazanımlar ise ancak işçi sınıfının seferberlikleri eliyle gerçekleşebilir. Tam da bu noktada, MKS, Satera Elektrik ve Etkin Plastik işçilerinin sendikal haklar için yürüttükleri mücadeleler oldukça önemli. Çayırova’da bulunan MKS fabrikasında ve İstanbul’daki Satera Elektronik’te Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için, Manisa’da bulunan Etkin Plastik çalışanı işçiler ise Petrol-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılmış ve direnişe geçmişlerdi. MKS’de işçiler hem toplu sözleşme hakları için hem de patronun Özçelik-İş Sendikası’nı dayatmasına karşı mücadele ediyorlar. Bütün bu direnişler sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için işçi sınıfı açısından önemli dersler ve deneyimler barındırıyor.

İşçi sınıfı bir yandan sendikalaşmaya çalışırken öte yandan sendikal bürokrasiye karşı da mücadele yürütüyor. İşçi sınıfının ekonomik ve siyasi çıkarlarını savunmak, kazanımları için mücadele etmek yerine kendi koltuklarını koruyan sendika bürokratlarına karşı kazanım da ancak işçilerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir sendikal anlayışla mümkündür. Ancak bu anlayış salt yasal düzenlemeler ile değil, işçi demokrasisinin etkin kılındığı mücadeleci sendikalar ile mümkündür. Bunun için de işçi sınıfının hakları için savaşı yalnızca patronlara karşı değil, sendika bürokrasisine karşı da olmalıdır. Tam da bu noktada Disk Genel-İş 1 No’lu Şube’de yaşanan deneyim bu mücadelenin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Şube seçimlerinde işçi demokrasisi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkaran Nazan Gevher Çam Ay ve ekibi yakın zamanda şube yönetimini kazanmıştı. Buna karşı sendika bürokrasisinin hamlesi Kartal Belediyesi’ni 1 No’lu şubeden ayırarak şubeyi bölmek ve yeni şubeye eski yönetimi atamak oldu. Şubenin antidemokratik yollarla bölünmesine karşı Genel-İş’e üye işçiler Ankara’ya bir yürüyüş başlattılar. Hem sendika içerisindeki işçi demokrasisi mücadelesi hem de sendikal bürokrasiye karşı mücadele bağlamında bu deneyimin önemi vurgulamak gerekiyor.

İnsan onuruna yaraşır bir ücret ve çalışma koşulları için sürdürülen bütün bu mücadeleler, Tek Adam rejiminden çıkışa dair somut talep ve önerilerin önemli bir ayağını temsil ediyor. Hakları için seferber olan ve mücadele eden işçilerin taleplerini sahiplenmek ve öne çıkarmak, aynı zamanda bu mücadeleleri birleştirmek, rejimden emekçiler lehine çıkışın da yolunu açacaktır.

Yorumlar kapalıdır.