Vekil adayı Karakaş TİP Eyüp ilçe bürosu açılışında konuştu

İDP üyesi ve Boğaziçi direnişçisi, aynı zamanda İDP’nin TİP listelerinden İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Enes Karakaş’ın, 23 Nisan’da yapılan TİP Eyüp ilçe Bürosu’nun açılışında yaptığı konuşmayı aşağıda okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bu 23 Nisan’ı, yani çocuk bayramını, Türkiye’de sayıları 1 milyonun üzerinde olan çocuk işçilik sömürüsüyle, rejime yakın veya değil tarikatların, cemaatlerin, vakıfların sistematik olarak gerçekleştirdiği çocuk istismarı vakalarıyla, gençliğin tarikat yurtlarına mahkûm edilmesiyle, yemekhanelerde aç bırakılmasıyla, sendikasız, güvencesiz işlere mahkûm edilmesiyle karşılıyoruz.  13 yaşında pres makinesine sıkışarak can veren Ahmet Yıldız’ı unuttuk mu?

Hapsediliği tarikat hayatından çıkış göremeyince intihara sürüklenen Enes Kara’yı unuttuk mu?

Ahmet Yıldızlar, Enes Karalar, Ceylan Önkollar bu rejimin altında hayatta kalamadılar. Tek Adam rejimiyle çocuk hakları yan yana yaşayamazlar. Birisinin gitmesi gerekmekte.

Biz diyoruz ki, Saray rejimini gönderelim. Bu da 23 Nisan gününün ikinci tarihsel anlamına getiriyor bizi. Meclisin açıldığı gün. 

Osmanlı anayasası, başkentin, yani İstanbul’un dışında bir meclis toplanmasını yasadışı sayıyordu. Osmanlı Sarayı ve kapatılmış olan Meclis-i Mebusan’ın karşısında başka bir iktidar organı olarak Büyük Millet Meclisi yaratıldı. Öte yandan, açılan yeni meclis emekten yana bir anayasa yazımını gerçekleştiremedi.

Bugün de Beştepe’deki Saray’dan, 16 Nisan 2017 anayasasından, kolu kanadı kırılmış, yetkileri alınmış eski meclisten kopuş bir zorunluluk. Yeni bir anayasa hazırlayacak olan bir kurucu meclise ihtiyacımız var. Çağrımız belli: Emekçi sınıflara ve örgütlere, kadın ve lgbti+ hareketine, ezilen ulusların ve inançların temsilcilerine açık, barajsız seçimlerin belirleyeceği bağımsız ve egemen bir Kurucu Meclis toplanmalı. Bu Kurucu Meclis yeni bir sosyal ve demokratik anayasa, emeğin ve ezilenlerin haklarının güvence altına alınacağı bir anayasa hazırlamalı. 

Tek Adam rejiminden emekçiler ve ezilenler lehine sahici bir kopuş için bağımsız ve egemen Kurucu Meclis diyoruz. 

Emekçi halkın ve çocukların geleceğini güvence altına almak için “Dış Borç Ödemelerine Son” ve “Tazminatsız Kamulaştırma” diyoruz. 

Kapitalist sömürü düzeninden çıkış için “Emekçiler Yönetmeli” diyoruz.

Yorumlar kapalıdır.