HMS Makina’da işçiler greve gidiyor

HMS Makina’da toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan uyuşmazlığın ardından grev sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. İşyerinde bugün yapılan grev oylamasında 116 Hayır oyuna karşılık 359 Evet oyuyla işçiler grev iradesini bir kez daha kararlılıkla ortaya koydu.

Manisa’da bulunan HMS Makina’da yetkili sendika Birleşik Metal-İş ile işveren arasında ekim ayında başlayan pazarlıklar, işverenin kabul edilemez talepleri nedeniyle çıkmaza girmişti.

İşçilerin öncelikli talebi bugüne kadar olduğu gibi sözleşmenin 3 değil 2 yıl üzerinden yapılmasıydı. Ücretlere ilişkin olarak sunulan öneride, saat ücretlerine seyyanen 35 TL zam, yıllık kıdeme göre saat ücretlerine 3 TL zam ve gülünç durumdaki sosyal yardımların ortalama %300 civarında artırılmasıyla sendikalı diğer işyerlerinin düzeyine çekilmesi talep ediliyordu. İşçilerin bu taleplerinin kabul edilmesi halinde bile ortalama işçi ücreti yaklaşık 30 bin TL civarına gelecek ve sendikalı diğer işyerlerinin ortalamasının gerisinde kalacaktı. Bununla birlikte işveren, işçilerin bu mütevazı taleplerini dahi karşılamayı reddetti ve 8 Nisan’da uyuşmazlık zaptının tutulmasıyla grev süreci resmen başladı.

29 Nisan’da işyerine grev kararını asan işçiler, 1 Mayıs’ta mesaiye kalmayı reddederek toplu bir şekilde 1 Mayıs’a katıldı. İşverenin güdümünde hareket eden yönetici pozisyonundaki işçilerin grev oylaması talep etmesi sonucunda, bugün işyerinde oylama yapıldı. Oylama işverenin umduğunun aksine işçilerin büyük bir oranda Evet oyuyla sonuçlandı. Oylama sonrasında işveren sendikayla yeniden görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Savaş sanayi başta olmak üzere sektördeki çeşitli alanlarda üretim yapan HMS Makina olağanüstü kârlar elde ediyor. Bu kârlılığın temelinde, işyerinde sendika olmasına rağmen, işçilerin asgari ücret düzey çalıştırılması ve fabrika bünyesinde bulunan çıraklık okulu yatıyor. İşçilerin fazla mesai yaparak hayatta kalabildikleri fabrikada mesai ücretlerine yalnızca yüzde 60 oranında fark ödenirken, yaklaşık 150 çırak asgari ücretin üçte biri oranında maaş alarak kölelik koşullarına tabi tutuluyor.

HMS Makina’nın öncü işçileri fabrikadaki kölelik koşullarının değiştirilmesi için TİS sürecinde kararlı bir tutum sergiliyor. Öncü işçiler bir yandan grev sürecinin başarısı için işyeri komitelerini inşa etmeye çalışırken, grev için son tarih olan 4 Haziran öncesi kademeli bir şekilde yükselecek eylem hazırlıklarını örgütlüyor.

Yorumlar kapalıdır.