PTT işçileri taleplerini Ankara’ya gönderdi

Direnişlerinin 50. gününü dolduran PTT işçileri bir süredir seslerini duyurmak ve taleplerini meclise iletmek üzere bir imza kampanyası yürütüyorlardı. Bugün Sirkeci Garı önünde toplanan işçiler, PTT Sirkeci Müdürlüğü’ne yürüdü. “Haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. İşimizi geri istiyoruz” yazılı pankart taşıyarak kampanya boyunca topladıkları imzaları onları karşılayan Ontex işçileri ve destekçilerle birlikte meclise postaladılar.

Eylem boyunca “Direne direne kazanacağız”, “Taşeron işçiler kadroya alınsın”, “Taşeron işçiler köle değildir” sloganları atıldı. Konuştuğumuz PTT işçileri direnişlerini yaygınlaştırmak ve diğer PTT işçilerine duyurmak amacıyla çıkarttıkları Postacı isimli direniş bültenlerini bizlerle paylaştılar. Bültende işçiler, “İşyeri komiteleri kuralım, geleceğimiz için mücadele edelim!” şiarıyla işçi kardeşlerini sendikal örgütlülüğe çağırıyor, PTT yönetiminin haksız uygulamalarını anlatıyorlar.

Basın açıklamasıyla direnişlerine devam ettiklerini ve imzalarını alan milletvekillerinin seslerine kulak verip vermeyeceklerini soran işçiler işe geri alınmadan direnişten vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler. 16 gündür direnişte olan Ontex işçileri de söz alarak, sınıf dayanışmasının önemini vurgulayarak, desteklerini sundular.

PTT işçilerinin basın açıklamasını özet halinde sizlerle paylaşıyoruz:

Haklarımız ve geleceğimiz için yaktığımız mücadele ateşini büyüteceğiz.

Hiçbir hakkımız olmadan geleceksiz, güvencesiz çalışma dayatmasına ve işten atmalara karşı başlattığımız direnişimizin 50. günündeyiz.

Sermaye sınıfının işçi ve emekçilere dayattığı kölelik koşullarına boyun eğmeyeceğiz. Kargodan bankacılığa kadar yüzün üzerinde işlemin yapıldığı PTT de personel açığı olduğu halde alım yapılmıyor. Aksine işçi çıkarımına gidilerek çalışan arkadaşlarımızın iş yükü daha da artırılıyor.

Sermaye Hükümeti taşeronluk adı altında 2milyondan daha fazla insana kölece koşulları dayatıyor. Torba yasalarıyla bu köleliği derinleştirme hesabı yapıyorlar. Sermayenin işçi ve emekçielre yönelik gerçekleştirdiği bu saldırılara ve bizlere dayattığı onursuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bizim gibi boyun eğmeyen Bedaş, Ontex ve diğer sınıf kardeşlerimiz gibi bu haklı ve onurlu davamızı kazanımla sonlandırana kadar direnişmizi sürdüreceğiz.

İşten atılmadan önce başlattığımız ve atıldıktan sonra da güçlenerek devam ettirdiğimiz mücadelemizi farklı araç ve yöntemlerle sürdürüyoruz. Kışın ortasında Topkapı AVPİM önünde kurduğumuz direniş çadırını işçi ve emekçilerin mücadele mevzisine dönüştürdük. Bildiriler, duvar gazeteleri, kitle etkinlikleri başta olmak üzere birçok eylem gerçekleştirdik. En temel taleplerimizin yer aldığı imza kampanyası başlattık. Yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğümüz imza kampanyasını sonlandırıyoruz.

Açlığa ve yoksulluğa karşı Ortadoğu haklarının başlattığı ayaklanmalar, Avrupa halklarının sosyal yıkım saldırılarına karşı gerçekleştirdiği grevler bizleri daha da güçlü kılıyor. Son bir aydaki gelişmeler dahi en temel insani haklarımızı kazanmak için izlememiz gereken yolu gösteriyor.

Direnişçi PTT taşeron işçileri

Yorumlar kapalıdır.