Sosyalist düşünce dergisi Mesafe çıktı!

Sosyalist düşünce dergisi Mesafe’nin yeni sayısı REJİM dosya konusu ve Arap Devrimi Üzerine Ek Yazılar ile birlikte çıktı.

Derginin arka kapak yazısında şu ifadelere yer verilmiş: “Bu sayının hazırlığına tüm Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan tarihsel dönüşümler eşlik etti. Tunus’ta adını devrim tarihi sayfalarına yazdıran Muhammed Bouzazi’nin kendini feda etmesiyle başlayan sürecin, Mağrip’ten Ortadoğu’ya kadar yayılan bir dizi ülkede devrimci durumlar yaratacağı 2011 başında söylenseydi bu çoğumuza pek inandırıcı gelmeyebilirdi; ama gerçek bu. Tunus’ta, rejimi denetlemenin yanı sıra ülkenin en büyük burjuva ailesini oluşturan klanın da ülkeden kaçmasına neden olan kitlesel devrimci atılım, hemen ardından, Mısır’ı on yıllardan beri pençesi altında tutan asker-polis rejiminin önderliğini, Mübarek iktidarını devirdi. Libya’da ise Kaddafi’nin ancak ordu birlikleri ve iç savaş yöntemleriyle bastırmaya çalıştığı bir demokratik devrim sürecini ateşledi. Yemen’de ve Bahreyn’de katliamlarla ezilmek istenen kitle ayaklanmaları, Sudan’da, Suriye’de, Cezayir’de tam da sürekli devrimin çelik yasaları altında ilerlemeye devam ediyor. Arap ülkelerini saran ayaklanmalar ve devrimler süreci, bir yandan da dünya kamuoyunda “Türkiye modeli” diye adlandırılan bir rejim anlayışının gelişmesine neden oldu. Batı medyasından Ortadoğulu bir dizi İslami hareket liderine kadar yayılan bir yelpazede pek çok politika üretim ve analiz çevresi, “ılımlı İslamcı” diye tabir ettikleri AKP hükümetinin Türkiye’yi tüm Müslüman dünyaya örnek oluşturabilecek bir demokratik dönüşüme uğrattığını, uğratmakta olduğunu ifade etmekteler. Üstyapı kurumlarının işlerlik tarifinden hareket eden ve gene bu kurumların biçimlerine ilişkin yargılarla tamamlanan bu tip analizler, rejimlerin gerisinde yatan ve onları belirleyen sınıf mücadelelerini ve sosyoekonomik dinamikleri hesaba katmadığı sürece, gerçekliği açıklayabilmekten uzak kalacaktır. Bir dizi rejim ve hükümet biçimi, politik hiyerarşinin protokoldeki sıralanışı açısından birbirine benzeyebilir; ama örneğin Mısır’da ulusal kapitalist ekonominin neredeyse yarısına yakın bir bölümünü denetleyen ve bir dizi savaşa girip çıkmış olan ordu ile Türkiye’de devleti kurduktan sonra var gücüyle ulusal bir burjuvazi geliştirmeye çalışmış olan ve savaş deneyimi kendi ülkesindeki bir ulusal mücadeleyi bastırma -kendisinden çok daha zayıf bir güce karşı gerçekleştirdiği kısa süreli Kıbrıs çıkartmasının dışında- gayretiyle sınırlı asker-sivil bürokrasinin rejim içindeki ağırlıkları ve ondan beklentileri oldukça farklıdır. İşte bu bakımdan, Mesafe’nin bu sayısının dosya konusunun “Rejim” olması bizce önem taşıyor ve bu önemin Türkiye’nin önündeki genel seçimler ve yeni Anayasa tartışmalarıyla birlikte daha da artacağını düşünüyoruz.”

İçindekiler

  • UBK – Libya’da Devrim ve Emperyalist Müdahale
  • Yusuf Barman – Rejim Nereye Gidiyor?
  • Mesafe – Arap Devriminin Öğrettikleri
  • Murat Yakın – İspanya Modeli ve Kürt Sorunu
  • Sedat Durel – Rusya ve Bolivya’da Kurucu Meclis Deneyimleri
  • Lev Troçki – Bonapartizm ve Faşizm
  • Nahuel Moreno – Şubat Devrimleri ve Kurucu Meclis Üzerine
  • Canan Yılmaz – AKP İktidarında Kadın Cinayetleri
  • D. Nadin/G. Duru – Eğitim Politikaları ve Öğrenci Hareketi Üzerine

Yorumlar kapalıdır.