Emekçiler Ankara’da buluştu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) çağrısıyla gerçekleştirilen “İnsanca yaşamı savunmak için eşit, özgür, demokratik bir Türkiye!” mitingi için emekçiler Ankara’da buluştu. Mitingde sermayenin kölelik saldırılarının yanı sıra füze kalkanı, Kürt halkına yönelik saldırılar ile çevre ve doğa katliamları gündemleri öne çıktı. Şehir dışından emekçilerin Ankara’ya gelmesiyle Ankara Garı önünde toplanıldı.

Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleştirilen miting için en önde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB imzalı “İnsanca yaşam için eşit, özgür, demokratik bir Türkiye!” pankartı yer aldı.

“Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz!” ana pankartı arkasında yürüyen KESK’li emekçiler, grev hakkı ile birlikte KESK üye ve yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklama terörüne yönelik sloganlar öne çıktı. Eğitim-Sen’in yoğun katıldığı eylemde ataması yapılmayan öğretmenler de yerlerini aldılar.

DİSK’e bağlı Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, Sosyal-İş ve Dev-Sağlık-İş’in katıldığı kortejlerde sosyal yıkım saldırılarına, kıdem tazminatının gaspına, emperyalist saldırganlığa ve füze kalkanına karşı sloganlar öne çıktı. DİSK kortejinin arkasında Samsun Devlet Hastanesi’nde direnişlerini sürdüren işçiler ve MASDAF işçileri yer aldı.

DHF, Halk Cephesi, Mücadele Birliği Platformu, Sürekli Devrim Hareketi, DİP, Halkevleri, EMEP, ÖDP, TKP, ESP, Kaldıraç, EHP, PDD gibi devrimci çevrelerin katıldığı mitingde füze kalkanına karşı direnen Kürecik halkı, HES’lere ve doğanın katliamına karşı direnen köylülerde pankartlarıyla yerlerini aldılar.

AKP hükümeti ve sermayenin saldırılarına karşı yapılan konuşmalarda, birlikte mücadele edilmesinin ve tek yumruk olunmasının önemine değinildi. Bandista ve Grup Kibele’nin sahne almasıyla birlikte eylem sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.