Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ya da güvenceli esneklik sahtekârlığı!

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi (UİSB) ekonomik krizin faturasının işçi ve emekçilere kesildiğinin belgesidir. Süslü akademik söylemlerin ve sözüm ona bilimsel verilerin ulaştığı tek bir sonuç var: Güvencesizliğin tüm çalışma hayatında egemen kılınması! Çalışanlar aleyhine esnetilmedik tek bir alanın bırakılmaması! Sosyal hakların paramparça edilmesi!

Malum fıkrayı birçoğunuz bilirsiniz! Napolyon, savaşı kaybeden komutanını çağırıp sorar: Savaşı niçin kaybettin? Komutan, 40 nedeni var efendim der… Napolyon, say der! Komutan, birincisi barutumuz yoktu, der. İkincisi… Napolyon, tamam der, kalan 39’una gerek yok. Mesele anlaşılmıştır!..

Güvenceli esneklik sahtekârlıktır!

Kıssadan hisse, fıkrayı UİSB’ne uygularsak; “istihdam dostu büyüme” gibi süslü laflarla dolu bu belgenin dönüp dolaşıp dayandığı nokta güvenceli esnekliktir!

Şöyle yazmışlar; “Temel politika eksenleri belirlenirken… güvenceli esneklik anlayışı temel bir bileşen olarak kabul edilmiştir.” Tüm çözüm önerilerinin temeli güvenceli esnekliğe dayanmaktadır. Ardını dinlemeye gerek var mı?

Güvenceli esneklik diye bir şey olamaz. Adı üzerinde güvence teminat anlamına gelir, garanti demektir. Örneğin kıdem tazminatı bir güvencedir. Hafta tatili, yıllık izin, iş arası mola, günlük-haftalık çalışma süresi bir güvencedir. İş kazalarına, meslek hastalıklarına, sakatlanmaya, ölüme karşı sigortalı olmak bir güvencedir. İşsizlik sigortası bir güvencedir. Emeklilik hakkı bir güvencedir. Esneklik ise bütün bu haklara karşı olmaktır. Biri varsa diğeri yoktur.

Olmayan hangisi? Güvence mi, esneklik mi? Hangisi diğerine tabii olacak? Güvence mi esnekliğe; esneklik mi güvenceye? Strateji belgesinin baştan sona bütün önerilerinin dayandığı, “işgücü piyasasının yapısal sorunları” tespiti bu sorunun cevabını bize veriyor. Güvence esnekliğe tabii olacak!

UİSB şöyle diyor: “Bu strateji belgesi; politika ve tedbirlerle Türkiye işgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama katkısının artırılarak işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanması hedeflemektedir.”

Aklını yitirmemiş herkes “işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanması”nı doğal olarak ister. Pekiyi, bu çözümün yolu nedir? Strateji belgesine göre “işgücü piyasalarının katılıktan arındırılması.” Katılık dedikleri ise kıdem tazminatıdır, yukarıda saydığımız bütün sosyal güvence haklarımızdır. UİSB’nin ağzındaki bakla budur! Bu belgenin Avrupa İstihdam Stratejisi’ne uyum projesi olduğunu da belirtelim. UİSB işçi sınıfı için kabul edilemez bir saldırı stratejisidir.

Yorumlar kapalıdır.