4 Kasım: Uluslararası İstanbul Buluşması

Önümüzdeki günlerde İstanbul, devrimci sosyalist grupların uluslararası bir toplantısına ev sahipliği yapacak. Buluşma, uluslararası sınıflar mücadelesinin bugün için iki temel eksenini oluşturan, Avrupa’da kemer sıkma politikalarına karşı gelişen işçi sınıfı seferberliklerine ve Suriye devrimine dönük ortak kampanyalar geliştirme hedefiyle gerçekleşecek. Uluslararası Birlik Komitesi bileşenleri olan İşçi Cephesi ve Enternasyonalist Mücadele (LI, İspanya) tarafından çağrısı yapılan buluşmaya, İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI), Yunanistan Enternasyonalist Komünistler Örgütü (OKDE) ve Enternasyonalist Sosyalist Grup (GSI, Fransa) temsilcileri katılım gösterecek.

Buluşmada, Yunanistan’da ve Avrupa genelinde hükümetlerin uyguladığı sosyal yıkım politikalarına karşı işçi mücadelerinin durumu; Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimlerinin, özellikle de Suriye devriminin güncel durumu ele alınacak. Buna ek olarak, dünya solunda hatırı sayılır bir destek bulan ve Latin Amerika’daki işçi ve halk hareketlerinin frenlenmesinde önemli bir rol oynayan Chavez’in “21. yüzyıl sosyalizmi” ideolojisiyle politik mücadelenin derinleştirilmesi bağlamında, Venezuela’da seçimlerin ardından Orlando Chirino’nun başkan adaylığı kampanyasının ve Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (PSL, Venezuela)’ne desteğin nasıl ilerletilebileceği tartışılacak. 4 Kasım’da, Geoaktif Kültür ve Aktivizm Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte ise, buluşmanın sonuçları İşçi Cephesi okurları ve dostları ile birlikte tartışılacak.

Dünya ekonomik krizinin ortasında, burjuvazinin tüm dünyada işçi sınıfına ve emekçi kesimlere dönük saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde, dünyanın çeşitli ülkelerinden devrimci grupların, eylem birliği ve politik tartışmaların ilerletilmesi temelinde biraraya gelmesinin yaşamsal önemde olduğuna inanıyoruz. Uluslararası İstanbul Buluşması’nın, kapitalist kriz karşısında işçi sınıfının sosyalist alternatifinin güçlendirilmesi temelinde, uluslararası devrimci solun ve Sosyalist Devrimin Dünya Partisi 4. Enternasyonal’in yeniden inşasına anlamlı bir katkı yapacağına inanıyoruz.

Yorumlar kapalıdır.