Kamu emekçileri güvencesizliğe karşı alanlardaydı

Hükümetin son yıllarda her işkolunda güvencesiz ve esnek çalışma koşullarını yaygınlaştırmasıyla sendika, emeklilik, iş güvencesi, fazla mesai ücreti, tazminat gibi işçilerin ve kamu emekçilerinin mücadeleyle kazanılmış özlük hakları bir bir törpüleniyor. Kamu sektörü de bu saldırılardan azade değil.

“Haklarımız, iş güvencemiz ve geleceğimiz için grevdeyiz” diyen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) memurları ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen memurları Türkiye genelinde iş bıraktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli gibi kentlerde kitlesel katılımın olduğu grevde en temel slogan, “Ne 4/b ne 4/c, herkese güvence”, idi. Yasa gereği 1 ocak 2013’ten beri fazla mesai ücretleri ödenmeyen memurlar kamuda taşeronlaştırmaya ve özelleştirmelere karşı taleplerini dile getirdiler.

İstanbul

Sirkeci garında başlayan eylemde memurlar “vergide adalet” pankartıyla İstanbul Defterdarlığı’na kadar “Rotasyon sürgündür, rotasyona hayır” sloganlarıyla yürüdüler. BES 3 no’lu şube başkanı Salih Aksoy yaptığı konuşmada şöyle seslendi; Kamuya yönelik kapsamlı saldırının son ayağı olan kamu personel sisteminin kökten değiştirilmesi, sadece kamu emekçilerini değil kamu hizmetinden yararlananan milyonlarca yurttaşı da doğrudan ilgilendirmektedir. AKP hükümetinin yıllardır kesintisiz sürdürdüğü sladırılarına karşı tek tek işyerlerindeki tüm emekçileri mücadele içinde birleşmeye, tüm emekçileri baskılara karşı birlik olmaya, haklarımıza ve geleceğimize yönelik muhtemel saldırılara karşı ortak hareket etmeye çağırıyoruz.”

Ankara

Ankara’da eylemin adresi Maliye Bakanlığı önüydü. En kitlesel eylemin olduğu Ankara’ya sendikalar, “İş güvencemizden asla vazgeçmeyeceğiz! Vergide ücrette adalet için, ek ödemelerin emekli maaşına, mesailerin temel ücrete dahil edilmesi için GREVDEYİZ!” yazılı ortak pankartla geldiler. “Eşit işe eşit ücret”, “Mobbing uygulamasına son”, “Mesaime dokunma” gibi sloganlar atıldı. BES ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarının konuşmalarında Memur-Sen gibi hükümet yardakçısı sendikalara ve KESK’e yapılan operasyonlara tepki vardı. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Fazla çalışma ücretlerimiz, kesilen yol paralarımız, ek ikramiye ve ödemelerimiz, eşit işe eşit ücret için alanlardayız. Taşeronlaştırmaya son verilmesi için, güvencesiz çalışmaya hayır demek için, toplu sözleşme ve grev hakkımız için, iş güvencemize sahip çıkmak için alanlardayız”dedi.

Türkiye genelinde gerçekleşen eylemler bir günlüktü ve sendika temsilcilerinin konuşmaları sırasında bu eylemlerin uyarı niteliğinde olduğu da söylendi. Kamu emekçilerine yönelik hak gaspları gün geçtikçe artarken kamu emekçilerinin sendikaları, bir günlük uyarı “grev”lerinden vazgeçmiyor. 25 kasım 2009’u hatırlayın, 21 Aralık 2011’i hatırlayın, 23 Mayıs 2012’yi hatırlayın…

Bu topyükün saldırılara karşı cevap, tüm Türkiye’de süresiz genel grev olmalıdır. Kamu emekçilerinden çalınmış grevli toplu sözleşme ve en temel özlük hakları ancak tüm sendikların katıldığı bir genel grevle elde edilebilir.

Tüm memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı! 4/b ve 4/c uygulamalarına son verilsin! Kamuda sendikal ayrımcılığa hayır!

Yorumlar kapalıdır.