Metal işçileri greve hazırlanıyor

Metal işkolunda grup toplu iş sözleşmesinin (TİS) sonuna gelindi. Masaya oturan sendikalar Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş’ten, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) TİS sürecindeki dayatmalarına karşın grev kararı çıktı.

İki yılda bir yapılan TİS süreci 2012’de yapılması gerekirken, hükümetin yeni Toplu İş İlişkileri Yasası’nı bahane ederek 2012’deki tüm TİS’leri durdurmasından ötürü, Türk Metal ancak 9 Ocak 2013’te Birleşik Metal ise 11 Ocak’ta masaya oturabildi.

114 bin üyeye sahip Türk Metal, 4 Mart’ta tutulan uyuşmazlık zaptından sonra MESS’ten tatmin edici bir teklif gelmediğini belirtti. 3 Mayıs’taki son toplantıda. MESS tarafından TİS süresinin üç yıla uzatılması teklifi gelince Türk Metal masadan kalktı. 6 Mayıs tarihinde de grev kararı aldıklarını, ileri bir tarihte de grevi ilan edeceklerini kamuoyuna duyurdu. Aynı tarihte Çelik-İş de örgütlü olduğu işyerlerinde grev kararı aldıklarını açıkladı.

TİS sürecini 20 bin işçinin çalıştığı 57 işyerinde sürdüren Birleşik Metal-İş ise MESS’in dalga geçer gibi öne sürdüğü %4,6’lık ücret artışı teklifine ve diğer dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini belirterek, altı işyerinde grev aşamasında olduklarını, grup TİS uyuşmazlığına ilişkin arabulucu raporu kendilerine ulaştığı anda toplamda otuz işyerinde grev aşamasında olacaklarını açıkladı. Unutulmaması gerekir ki, bu işyerlerinden Bosch, Bosch Rexroth, Bosch Fren ve Cengiz Makine işyerleri ilk kez Birleşik Metal-İş altında TİS sürecine girdiler.

Sendikaların birbiri ardına grev kararı alması metal işçilerinin huzursuzluğundan kaynaklanmaktadır. 17 Mart 2012’de Türk Metal’den Birleşik Metal-İş’e geçen 5 bin işçi hala hafızalarda.

Sadece Aralık 2012’de 1160 metal işçinin işine son verilmişti. TİS süreci öncesi işçi kıyımı yapan sermaye ve örgütü MESS, şimdi de komik rakamlar teklif ederek, alım gücü günden güne düşen metal işçilerini güvencesiz çalışmaya ve sömürü koşullarına mahkum etmek istemektedir.

15 Mayıs’ta MESS, bölge toplantılarına son verecek. MESS bundan sonra yeni bir teklifle gelip süreci yavaşlatma yoluna gidebilir. Her ne kadar sendikalar grev kararı almış olsa da, unutulmaması gerekir ki sendika bürokrasisi yakaladığı ilk fırsatta uzlaşma yoluna gidecektir. Zaten Türk Metal’in yaptığı grev açıklaması da “niyetimiz şalter indirmek değil” diye bitiyor. Ne olursa olsun sendikalar, işçilerin istemedikleri bir sözleşmeye imza atamazlar. Bu savaşı sürdürecek ve belirleyecek olan metal işçileri ve onların mücadeleleridir.

Yorumlar kapalıdır.