Acil Talepler

Gezi Parkı’nın savunulması üzerinden kendiliğinden olarak gelişen 31 Mayıs Hareketi, kısa zamanda yalnızca Gezi Parkı’nın betonlaştırılması projesine karşı değil, AKP Hükümetinin 10,5 yıldır sürdürdüğü tüm anti-demokratik, gerici ve neoliberal uygulamalara karşı da bir “dur” ihtarına dönüşmüştür.

Emeklerine, kentlerine, doğalarına, yaşamlarına sahip çıkan gençleri, kadınları, emekçileri, sanatçıları ortak bir paydada buluşturan; hükümetin ve kolluk kuvvetlerinin baskı ve şiddetine boyun eğmeden gün be gün yayılarak büyüyen bu hareket, Gezi Parkı Direnişi ile birlikte “daha özgür, daha demokratik, daha eşit ve daha adil” bir gelecek mücadelesinin de fitilini ateşlemiştir.

Bu mücadele birbiriyle ilişkili 5 acil talebi içermektedir:

  1. Gezi Parkı Projesi geri çekilmeli ve kentlere, emeğe, doğaya dönük tüm neoliberal uygulamalara son verilmelidir.
  2. Toplantı, gösteri, yürüyüş ve düşünceyi ifade önündeki tüm fiili ve yasal engellemeler derhal kaldırılmalıdır. Taksim dahil tüm meydanların demokratik kullanımı önündeki keyfi engellemelere son verilmelidir.
  3. Seferberlik sırasında gözaltına alınanlar; demokratik haklarını kullanmaktan dolayı tutuklu ve hükümlü olan herkes serbest bırakılmalıdır.
  4. Halka şiddet uygulayan polislerin tespiti için bir komisyon kurulmalı, bu komisyonca şiddet uyguladığı ya da şiddet emri verdiği tespit edilen tüm üst düzey polis şeflerine ve polislere işten el çektirilmelidir.
  5. Anti-demokratik söylem ve uygulamalarıyla milyonları sokaklara döken AKP hükümeti meşruiyetini yitirmiştir. Hükümet derhal erken seçim kararı alarak istifa etmelidir. Seçim barajının olmadığı, tüm parti ve adayların eşit yarışabileceği şekilde seçimler gerçekleştirilmelidir.

İşçi Cephesi olarak çağrımız, önümüzdeki mücadeleler için bu acil talepler etrafında birleşik bir mücadele aygıtının inşasına girişilmesidir. Bunun için sendikalar, meslek odaları, politik partiler, vb. kesimlerden temsilcilerin katılımıyla bir koordinasyon komitesi oluşturulmalıdır. Mahallerde süren seferberliklere örgütlü bir nitelik vermek ve bu seferberlikler arasında eşgüdümü sağlayabilmek için ise, mahalle meclisleri türünden oluşumlara derhal hayat vermek gerekmektedir. Politik iktidarı sarsmayı başarmış bu kitle seferberliğinin geleceği ancak bu şekilde garanti altına alınabilir.

Yorumlar kapalıdır.