Türk Metal bildiğimiz gibi

2012-2014 metal toplu iş sözleşmesi sürecinde Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılan düşük ücret dayatmalarına karşı, 6 Mayıs’ta “işçimizi ezdirmeyeceğiz” diyen ve greve çıkacaklarını açıklayan Türk Metal Sendikası, 30 Mayıs gecesinde her zaman olduğu gibi yine bir gece yarısı sessiz sedasız MESS’in 20 kuruş iyileştirme ve %7 zam önerisine imza attı. Oysa işçiler 40 kuruş iyileştirme ve %18 zam istemişti. “İşçilerimizin taleplerini sonuna kadar savunuruz, artık gece imzalamaları bitti” diyen Türk Metal bürokrasisi, işçileri yine görmezden geldi. Bursa başta olmak üzere birçok fabrikadan çağrı yapılsa da Türk Metal 110 bin işçiyi hiçe saydı. Ama tabanın hoşnutsuzluğu artıyor.

Buna karşın Birleşik Metal-İş, mücadeleyi sürdürdüklerini, metal işçilerinin Türk Metal’den kurtulması gerektiğini söyleyerek metal işçilerini sendikaya çağırdı. Birleşik Metal-İş, sözleşmeye imza atmamış olsa da örgütlü olduğu işyerlerinde şartelleri henüz indirmiş değil. Şu an sendikanın direnişi işyerlerinden bir saat geç ayrılma ile sınırlı. Türk Metal’in uzlaşmacı politikalarına karşı Türk Metal’e grevle yapılacak bir basınç süreci etkileyebilirdi. -Elbette bunu Türk Metal’in sözleşmeye imza atmasından önce yapmalıydı.- On yıldır TİS süreçlerinde Türk Metal imzayı attığı zaman Birleşik Metal de arkasından imzayı atardı. Fakat bu tutumu, işçilerin basıncıyla değişmiş durumda, son iki TİS sürecinde daha iyi TİS’lere imza atarak Türk Metal’e basınç uyguluyor.

Metal işçilerinin hoşnutsuzluğu iki yıldır, gittikçe artıyor. Sendika değiştiren binlerce işçi var. İşçilerin en temel talepleri çok açık: İş güvencesinin sağlanması. En düşük ücretin 2 bin liraya çıkarılması, zam oranlarının belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra büyüme payının hesaba katılması. Toplusözleşme taslağının işçilere sorularak hazırlanması. Sakatlanmalara yol açan ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi, meslek hastalıklarına karşı önlem alınması. vb. Sendika bürokrasisi bu talepleri karşılayacak iradeye sahip değildir. Ama Bosch süreciyle birlikte sendika bürokrasisi köşeye sıkışmıştı. Bugün de tüm ülkede seferberlik hali varken metal işçileri şartelleri indirirse, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bunu işçilerin mücadelesi gösterecek.

Yorumlar kapalıdır.