Enternasyonalist Mücadele (LI)’nin yaz kampı gerçekleşti

İspanya’daki kardeş partimiz Enternasyonalist Mücadele (Lucha Internacionalista) ‘nin 29-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği yaz kampı başarıyla sonuçlandı. Barcelona’da gerçekleşen kampa İDP Girişimi ve Almanya’dan İşçi Demokrasisi İçin Komite (KRD)’den yoldaşlar da katılım sağladılar.

Kamp LI ve İDP’nin bileşeni olduğu Uluslararası Birlik Komitesi (UBK) ve Meksika’dan Sosyalist İşçi Partisi (POS) ile İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) Birleşme Kongresi ve bu kongreden çıkan kararlar üzerine yapılan bir oturumla açıldı. Bunu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki güncel gelişmeler üzerine yapılan bir sunum takip etti. Sunum sonrası yapılan tartışmalarda bölgede devam eden devrimci süreçler, İŞİD’in yükselişiyle kırılma noktasına gelen Irak’taki işgal sonrası rejim, İsrail’in Filistin’i işgali ve bölgedeki Kürt hareketleri değerlendirildi.

Kampın ana gündemini ise Latin Amerika’da yükselen sınıf mücadeleleri ve UIT-CI ile gerçekleşen birleşme ışığında, kıtadaki politik ve ekonomik durum oluşturdu. Kampın ikinci gününde Latin Amerika üzerine yapılan ilk sunum emperyalizmin bölge üzerindeki planları ve bu planların temel uygulama araçlarından olan ALCA, IIRSA, Plan Columbia gibi serbest ticaret ve kalkınma anlaşmalarının tarihsel ve ekonomik arka planlarını öne çıkararak bölgenin güncel ekonomik ve politik durumuna dair geniş bir çerçeve çizdi. Emperyalizmin bölgedeki güçlenen metropolisi konumundaki Brezilya üzerine yapılan ikinci sunumda emperyalizm teorileri üzerine tartışmalara da yer verildi. Günün son sunumu ise bölgenin sınıf mücadelesi açısından kritik bir önem taşıyan ülkesi Arjantin üzerineydi. Kirchner hükümetinin de dahil olduğu Peronist akımın işçi ve emekçi karşıtı politikaları ve ülkede yakın zamanda tekrar patlak veren dış borç krizinin tarihsel boyutu, nedenleri ve olası sonuçları ele alınarak krizin faturasını emekçi kitlelere kesen dış borç ödemelerinin reddedilmesi yolunda yürütülecek bir kampanyanın emperyalizm ve Peronizmle mücadele açısından önemi vurgulandı.

Kampın son gününde ise Venezuela’daki işçi hareketleri, ülkedeki ekonomik durum ve “21. yüzyıl sosyalizmi” adı altında Maduro hükümetinin kitlelerin sömürüsüne devam eden emperyalizm yanlısı Chavezci politikaları üzerine yapılan sunumdan sonra UIT-CI’nin Venezuela seksiyonu Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL) ekseninde kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelede devrimci partilerin inşasının önemi üzerine konuşuldu.

UIT-CI ile birleşme sürecinin getirdiği dinamizmle coşkulu geçen kamp, İşçi Demokrasisi İçin Komite (KRD)’li bir yoldaşın Almanya’da Troçkist hareketin tarihi ve güncel durumu üzerine yaptığı paylaşımların ardından sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.