Sosyalist Sol’dan Kadınlar: “Aslında ülkenin başbakanı da bir kadın ama bu, kadınların durumunu değiştiren bir şey değil.”

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)’in Birleşme Kongresi’ninin gerçekleştiği Arjantin’de Izquierda Socialista (IS – Sosyalist Sol)’dan Kadınlar’la kadın mücadelesinin dünya çapında ortak gündemlerini ve kadın hareketi içinde enternasyonal mücadelenin önemini konuştuk. Aşağıda yaptığımız söyleşiyi okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İDP’li Kadınlar (İDP): Sosyalist bir parti içerisinde kadınlar olarak ne zaman örgütlenmeye başladınız? Parti içinde, karma bir yapıda kadınlar olarak neler yapıyorsunuz?

Mujeres de Izquierda Socialista (MIS): Parti içerisinde kadın örgütlenmesi için çaba gösteriyoruz. 8 yıldır Mujeres de Izquierda Socialista (Sosyalist Sol’dan Kadınlar) olarak kadın hareketinin içinde de faaliyet yürütüyouz. Kadınlar olarak hep birlikte kadın gündemini tartışan aylık, dört sayfalık bir bülten çıkartıyoruz. İsmi Isadora. Bu coğrafyada tanınan mücadeleci lider Isadora Duncan’ın isminden esinlenerek bu adı benimsedik.

İDP: Bültende hangi gündemlere yer veriyorsunuz? Kadın mücadelesinin dünya çapında ortak gündemleri olduğu fikrine katılıyor musunuz?

MIS: Bültenizmizde kadın ve LGBTI bireylerin sorunlarına yer veriyoruz. Arjantin’de kadınları ve LGBTİ’leri içine alan dört temel mesele var; kadına yönelik şiddet, kürtaj hakkının tanınması, kadınların çalışma koşulları ve zorla kaçırılan kadınlar. Çok açık ki, özellikle ilk üç gündem tüm dünyada kadınların gündeminde olan meseleler. Bunlara karşı mücadelemizi örgütlerimize, partiye taşıyoruz ve tabii ulusal çapta kadın örgütleriyle işbirliği halindeyiz. Yaşadığımız mahallelere, işyerlerimize, sendikaların gündemlerine bu sorunları taşıyoruz.

Dördüncü mesele olan; kadınların kaçırılmaları özellikle Arjantin çapında çok yaygınlaşmaya başladı. Bilinen yaklaşık beş yüz kayıp kadın var. Kadınlar özellikle seks işçiliği yaptırılmak için Avrupa’ya kaçırılıyor. Yaklaşık yirmi tane mafya ağı olduğu söyleniyor ve bunların içinde devlet görevlileri olduğu da biliniyor. En bilinen dava Marita Veron davası. Veron, bir gün işe giderken kaçırılıyor. Annesi bu duruma karşı mücadeleyi örgütlerken mafyatik ilişkileri ortaya çıkardı. Şu ana kadar bu konuyla ilgili iki tane yasal düzenleme yapıldı fakat bu yasalar kaçırılan kadınları değil, kaçıranları koruyor. Kaçıranlar serbest bırakılıyor, buna karşı eylem yapan kadınlar polis şiddetine maruz kalıyorlar ama buna rağmen eylemliliklerimiz sürüyor.

İDP: Kürtaj hakkının gaspedilmeye çalışıldığından bahsettiniz. Bizler de iki yıldır “kürtaj haktır, karar kadınların” temel sloganıyla kadın hareketi içindeki bileşenlerle işbirliği halinde mücadele veriyoruz ve geçtiğimiz yıl hükümetin kürtajı kısıtlayan düzenlemesini engelleyebildik. Sizlerin mücadele seyri nasıl?

MIS: Arjantin’de kürtaj yasal aslında, 6000 peso (Türk Lirası yaklaşık 2000 TL) ödemeniz gerekiyor. Eğer paranız yoksa yasadışı ve güvenilir olmayan yerlerde 1000 pesoya da yaptırabilirsiniz ama bu yol çok riskli. Ayrıca yoksul mahallerde kilise tarafından çok yoğun şekilde kürtaj karşıtı propaganda yapılıyor. Bu açıdan kürtaj hakkı mücadelesi yoksul mahallelerde hayati önem taşıyor. Hükümet hamile kadınlara para vererek kadınları evde tutmaya çalışıyor. Aslında ülkenin başbakanı da bir kadın ama bu, kadınların durumunu hiç de değiştiren bir şey değil.

Arjantin 15 yıldır ağır neoliberal saldırılarla karşı karşıya. Ekonomik krizin en çok mağduru da biziz. Kilise ideolojisi ve Papa çok etkin. Kadınlar düşük ücretle ve kötü koşullarda çalışmaya mahkûm edilmeye çalışıyorlar. Bu yüzden kadınlar olarak sokaktayız. Mesela, geçtiğimiz dönem demiryollarında çalışan kadınlarla ortak bir mücadele yürüttük. Kadınlar da demiryollarında erkekler gibi çalışıyorlardı ancak temizlik bölümünde, daha fazla saat ve düşük ücretlerle… Bizler mücadele içinde, kadınların başka departmanlarda da erkeklerle eşit koşullarda çalışabilmeleri için birçok hak elde ettik. Hâlâ daha bu durumu içine sindiremeyen erkekler var. Mücadelemiz sürüyor.

Ulusal çapta kadın eylemlerini genellikle erkeklerle birlikte örgütlüyoruz. Erkeklerin katılması mücadeleye güç veriyor.

İDP’li kadınların mücadelesi Arjantin’de ve dünya çapında kadın mücadelesine güç veriyor. Kadın hareketinin enternasyonal mücadelesiyle haklarımızı alacağız ve dünya çapında gerici politikalar yürüten hükümetleri devireceğiz. Türkiye’deki kadın hareketini selamlıyoruz!

Malena Lenta, Lucia Leikis, Mercedes Garcia Carrillo’ya röportaj için teşekkür ediyoruz.

Yorumlar kapalıdır.