UIT-CI Birleşme Kongresi başarıyla tamamlandı

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)’nin Birleşme Kongresi, 31 Temmuz, 1, 2 ve 3 Ağustos günlerinde Arjantin Buenos Aires’te gerçekleşti. Kongrede Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya kıtalarından 14 ülkenin temsilcileri hazır bulundu. Türkiye’den İşçi Demokrasisi Parti Girişimi’nin, İspanya’dan Enternasyonalist Mücadele (LI)’nin ve Meksika’dan Sosyalist İşçi Partisi (POS)’nin UIT-CI ile birleşmesiyle tamamlanan kongrenin ardından, tüm çabalarını dünya sınıflar mücadelesinin ilerletilmesine ve devrimcilerin birliğine hasreden yeni bir uluslararası devrimci kutup doğdu.

Birleşme Kongresi, iki yılı aşkın bir süredir devam eden ortak çalışmanın; mücadelelerin desteklenmesine dönük olarak birlikte gerçekleştirilen uluslararası kampanyaların ve politik tartışmaların sonucunda başarıyla tamamlandı. Yoğun bir politik gündemle toplanan kongrede dünya sınıflar mücadelesinin güncel durumu, Filistin direnişi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleri, Avrupa, Venezuela, Arjantin ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek kampanyalar ve görevler başlıkları tartışıldı. Kongre yeni UIT-CI yönetiminin oybirliğiyle seçilmesi ve dört dilde (İspanyolca, Portekizce, Almanca ve Türkçe), oldukça zengin tartışmalara sahne olan oturumların ardından coşkuyla söylenen Enternasyonal’le sonlandı.

Aynı zamanda kongre sırasında, Filistin halkının mücadelesine ve UIT-CI’nin birleşme kongresine adanan büyük bir kamusal etkinlik düzenlendi. 500’den fazla kişiden oluşan coşkulu bir kitlenin önünde yapılan konuşmalarda, İsrail’in Gazze’ye dönük saldırıları kınandı, hükümetlerden İsrail’le olan tüm ilişkilerin kesilmesi talep edildi ve dünya sınıflar mücadelesinin yoğunlaştığı böylesi bir dönemde devrimcilerin uluslararası birliğinin ve bir dünya partisinin, Enternasyonal’in inşasının yakıcı önemine vurgu yapıldı.

Bizi Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleri birleştirdi

Miguel Sorans (Sosyalist Sol – Arjantin)

(Ulusal grupların) yıllardır süren yalıtılmışlığının ve tüm Troçkist hareket gibi Morenist akımımızın da geçtiği kriz yıllarının ardından, bu birleşmeyi başarmış olmak çok önemli. Çünkü bu adım farklı bir yönelişin doğmasını sağlayabilir. Söz konusu birleşmenin henüz oldukça küçük bir adım olduğunun bilincindeyiz. Lev Troçki tarafından 1938’de kurulan Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşa edilmiş olmasının da henüz uzağındayız. Fakat bu birleşmenin, Enternasyonal’in yeniden inşası stratejik hedefi doğrultusunda gerçekleştiğini vurguluyoruz. Bu hedefin her ülkede devrimci partilerin inşasındaki ilerlemelerin ve diğer gruplarla ve diğer akımlarla yeni birleşmelerin birer ürünü olarak gerçekleşebileceğinin farkındayız. Bizler, bu doğrultuda gerçekleceşecek girişimlere tamamen açığız.

Bu bağlamda, kendi deneyimimizi bu yönde bir katkı olarak görüyoruz. Birleşmemiz, ilkesel temeller üzerinden yükselen bir politik ortaklık sonucunda gerçekleşti. Bu ortaklıklığın başında, 2011’de Tunus’ta başlayan Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleri, diktatör Beşar Esad’a karşı Suriye devriminin desteklenmesi ve Filistin halkının mücadelesinin yanında olunması gibi, sınıflar mücadelesinin en yakıcı konuları etrafındaki çalışmalarımız yer alıyor. Aynı zamanda, emekçi halka karşı yönetimin hizmetindeki ikili söylemiyle Chavezci akımın başını çektiği “21. yüzyıl sosyalizmi” adındaki sahte anlayışa karşı ortak duruşumuz, bu çerçevedeki bir diğer önemli noktayı oluşturuyor.

Bu temel ortaklıklar hiç de az değil. Ne yazık ki, devrimci sosyalist olduğunu belirten diğer akımlarla henüz bu ortaklıklara varabilmiş değiliz. Bu ortak politik tutumlardan yola çıkarak, ortak bir çalışma yöntemiyle ve kardeşçe bir ilişki tesis ederek bu birleşmeyi gerçekleştirdik. Sınıflar mücadelesinin merkezi noktalarını ve bu noktalara nasıl müdahale edebileceğimizi tartışmaya her zaman öncelik verdik. Aynı zamanda, ortaklıklarımızı ve farklılıklarımızı tartışmaya da yer verdik. Bütün sorunları çözmüş değiliz, fakat birlikte, güncel sorunlara daha iyi koşullar altında yanıt vereceğimize dair güvenimiz tam.

Yeni enternasyonalist görevler

UIT-CI birleşme kongresinden güçlenerek çıkıyor. Bütün partilerimiz ve gruplarımız, kongrede oylanan merkezi kararları hayata geçirmeyi hedefliyor. Her seksiyonun bir numaralı görevi, ülkesinin koşulları çerçevesinde, işçi ve halk mücadelelerini ve devrimci partinin inşasını ilerletmek için müdahalede bulunmak. Kongre tam da Filistin halkıyla büyük dayanışma seferberliklerinin ve eylemlerinin geliştiği ve aynı zamanda dünyada önemli işçi, halk ve gençlik mücadelelerinin olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bütün bu seferberliklerde, emekçiler ve gençler, kapitalist hükümetlere ve her tipten ve renkten sendika bürokrasisine karşı yeni politik ve sendikal alternatif ihtiyacını dile getirdi.

UIT-CI’nin merkezi görevi bu devrimci önderlik boşluğunun aşılmasına katkıda bulunmak. Ortak çağrımızda işaret ettiğimiz gibi: “Kapitalizm içinde bir çıkış bulunabileceğini ve bu yıkım makinesinin insanileştirilebileceğini vaaz eden reformizmi topyekün reddediyoruz. İşçi sınıfının ve halkların, krizin bedelini kapitalistlerin ödemesi için emperyalizme ve hükümetlerine karşı yükselttiği mücadeleyi daha büyük bir güçle desteklemek adına birleşmekteyiz. Bugün hiç olmadığı kadar açık bir yol ayrımının eşiğindeyiz: Ya sosyalizm ya barbarlık.” Bunun için, devrimci partilerin ve devrimcileri birleştirecek yeni birlikteliklere açık bir Enternasyonalin inşasını güçlendirmeye devam edeceğiz.

“Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşasında bir adım daha”

Josep Lluis (Enternasyonalist Mücadele – İspanya)

Enternasyonalist Mücadele (LI) için UIT-CI ile Birleşme Kongresi, LIT-CI (Uluslararası İşçi Birliği – Dördüncü Enternasyonal)’den 2008’de bürokratik biçimde tasfiye edilmemizin ardından, Türkiye’den İDP ile birlikte yürüdüğümüz yalıtışmışlık dönemine son veriyor. İDP ile kurduğumuz Birlik Komitesi ile örgütlerimizin uluslararası inşadan geri düşmemesi için yoğun bir çaba sarf ettik ve bu süreçte UIT-CI ile buluştuk. Birleşmeye kadar, canlı bir tartışmayla ve her şeyin ötesinde, Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimlerinin sıcaklığında ve Venezuela’da Chavezciliğe karşı işçi seçeneğinin güçlendirilmesi doğrultusunda üç yıl birlikte yürüdük…

Siyonist devletin Gazze’ye karşı acımasız saldırısı kongre için belirleyiciydi. İsrail daha fazla ölüm ve yıkım getirdi fakat Filistinliler arasında değişen bir şey vardı. 2007’de, ambargoyu kınamak adına sendikal bir delegasyonla, Gazze’de gerçekleşen 1 Mayıs etkinliklerine katılma fırsatı bulmuştuk. O dönemden bu yana acılarla dolu, boğucu ve aynı zamanda demoralize edici bir 7 yıl geride kaldı. Fakat Gazze’den yoldaşlar bugün bize yalnızca bombardımanın durdurulması için değil, aynı zamanda ambargonun sonlandırılması için mücadele etmeye karar verdiklerini belirtiyorlar.

Buenos Aires’te tamamen dolu eski bir sinema salonunda, Gazze’den işçi bir militanın konuşmasının heyecanla dinlendiği ve konuşmanın Suriyeli bir yoldaş tarafından çevrildiği enternasyonalist bir etkinlik gerçekleşti. Etkinlikte aynı zamanda Suriye devrimiyle dayanışma sloganları da haykırıldı. Arzumuz, tüm dünyada baskıya ve sömürüye karşı mücadele eden emekçilerin ve halkların hizmetinde olan bir uluslararası örgütün inşasıdır.

Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleriyle birlikte bir diğer ana başlık Latin Amerika’da mücadelelerin yükselişi ve Arjantin’de Troçkizmin yapabileceği sıçrama idi. Devrim perspektifini reddeden pek çok akım karşısında, kongre devrimci mücadelenin yol gösterici kutup olduğunu teyit etti ve bunun için devrimci partilerin ve bir enternasyonalin inşasının gerekliliğini ortaya koydu. Farklılıklar açık ve yoldaşça bir tutumla tartışıldı ve teorik tartışmanın derinleştirilmesine karar verildi. Kongre, UIT-CI’nin Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşasının motor gücü haline gelmesi için önemli bir adımdı.

Temel kararlar ve kampanyalar

1- Filistin halkına destek

Filistin halkı, katliamcı İsrail devletinin gelişmiş ordusuna ve bombadırmanlarına karşı kahramanca direniyor […] Filistin halkının silahlanma dahil olmak üzere, tüm araçlarla kendini savunma hakkını sahipleniyoruz. […]

UIT-CI soykırımcı saldırıyı kınar ve bu saldırının durdurulması, Gazze üzerindeki canice ambargonun sonlandırılması, tüm hükümetlerin ve uluslararası kurumların İsrail’le olan ekonomik ve diplomatik ilişkilerini kesmesi ve Filistin mücadelesinin Siyonist devletin yıkılması ve birleşik, laik, demokratik ve ırkçı olmayan bir Filistin’in kurulması için verdiği mücadelenin savunulması için, tüm güçleriyle Filistin halkının ve onun kahramanca mücadelesinin desteklenmesine dönük tüm yürüyüşlere ve seferberliklere katılma kararı alır. […]

2- İsyancı Suriye halkına destek, Mısır’daki idam cezalarına hayır!

Suriye halkını katleden Esad diktatörlüğünün askeri karşı saldırılarının kısmi başarısına rağmen, Halep’te ve ülkenin pek çok bölgesinde halkın diktatörlüğü devrimek için sürdürdüğü kahramanca mücadele devam ediyor. Suriye diktatörlüğü, Rusya ve İran’dan devasa ölçekte bir askeri destek alırken, emperyalizm diktatörlüğün varlığını korumasına dönük suç ortaklığını sürdürüyor.

Ayaklanan halk kesimleri aynı zamanda, İŞID gibi radikal İslamcı silahlı grupların saldırısına maruz kalıyor.

Esad diktatörlüğüne karşı mücadelenin önemli bir parçası, Suriye’deki Kürt halkının mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda
Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etmek için yürüttüğü genel mücadelenin bir parçasıdır. Bu mücadelede Kürt halkı aynı zamanda Türk devletiyle ve Kürt halkına saldıran radikal İslamcı oluşumlarla çarpışmaktadır. […]

UIT-CI, Suriye halkının Esad diktatörlüğüne karşı mücadelesiyle dayanışmayı, maddi yardım gönderilmesi kampanyası çerçevesinde, diğer akımlar ve kesimlerle gerçekleştirilecek eylem birlikleriyle güçlendirme kararı alır.

Mısır diktatörlüğünün Müslüman Kardeşlere ve işçi sınıfına dönük cezalandırma yöntemlerini reddediyoruz. Ölüm cezasına hayır! Kovuşturmaların sonlandırılmasını ve politik ve sendikal mahkumların özgürlüğünü talep ediyoruz.

3- Dış borçların ödenmemesi kampanyası

Arjantin’de, Brezilya’da, Güney Avrupa’da ve krizin “dış borç ödemesine hayır” sloganını gündeme getirdiği diğer ülkelerde dış borçların ödenmemesi, burjuva hükümetlerin bankerlerle danışıklı olarak gerçekleştirdiği canice politikaların reddedilmesi, işçi ve halk hareketinin bu talebi temel bir slogan olarak ele almaya çağrılması ve dış borçların ödenmemesi talebinin ücret, sağlık ve eğitim talepleriyle bağlantılı olarak kullanılarak bu doğrultudaki seferberliklerin güçlendirilmesi.

4- Venezuela: Lara Sosyal Güvenlik Sendikası Genel Sekreteri Osmary Escalona’nın ve Çimento Emekçileri Ulusal Sendikası Başkanı Orlando Chirinos’un işe iadesi için kampanya

UIT-CI emekçilerin çıkarları için mücade ettiği için işten atılan iki sendika liderinin işe iadesi için bir uluslararası kampanya gerçekleştirecektir. Bu durum, gerek kamuda hükümet tarafından gerekse de özel sektörde patronlar tarafından gerçekleştirilen işten atma dalgasının bir parçasıdır ve bir kamu işletmesi olan Dianca tersanesinde tüm sendikal yönetimin ve bir grup emekçinin işten atılması örneğinde olduğu gibi pek çok işletmedeki işçiyi etkilemektedir. […] İşten atmalara karşı, UIT-CI’nin sendikal ve politik düzeydeki başlıca önderlerinin imzalayacağı bir bildiri yayınlanacak ve bu bildiriye seksiyonlarımızın olduğu ülkelerdeki sendikal ve sosyal liderlerin katılımının sağlanması için çaba sarfedilecektir.

5- Brezilya-Sao Paulo Metrosu’nda işten atılan işçilerin işe iadesi için kampanya

Haziran 2014’te gerçekleşen Sao Paulo Metrosu işçilerinin grevi sırasında, eyalet yöneticisi Geraldo Alckmin, işçilere karşı savaş ilan etti ve 42 grevcinin ve sendika liderininin işten atılmasına neden oldu. Bunu gerçekleştirebilmek için arkasına, ülkede halihazırda pek çok grevi ezmiş olan Dilma hükümetinin (İşçi Partisi-PT) desteğini aldı. UIT-CI, işten atılan 42 işçinin derhal işe iade edilmeleri için bir uluslararası kampanya başlatacaktır.

Yorumlar kapalıdır.