“1 Mayıs Öncesinde Taşeron, Grev Yasakları ve Güvencesizlik” etkinliği gerçekleşti

İDP Girişimi’nin “1 Mayıs Öncesinde Taşeronu, Grev Yasaklarını ve Güvencesizliği Tartışıyoruz” başlıklı etkinliği, 26 Nisan Pazar günü İDP Eyüp/Alibeyköy ilçe bürosunda gerçekleşti. Etkinlikte ilk olarak, 13 Mayıs 2014’te Soma Maden Ocağında katledilen 301 işçi anıldı. Soma katliamının sorumlularını “madende çalışmanın fıtratında bu var” diyerek aklamaya çalışan, iktidarı boyunca 15 bin işçinin ölümüne sebep olan AKP’nin fıtratında güvencesiz, taşeron, esnek çalışma düzeni olduğu vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, gün geçtikçe büyüyen işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümü için dile getirilen talepleri çürütmek için “kaynak yok” yalanını sürekli dillendiren AKP’nin patron düzeninin altı çizildi: “AKP tipi büyüme ve kalkınma, kaynağın büyük bir kısmının küçük bir grup tarafından paylaşılmasından ibaret. Aslında kaynak var; ancak bu kaynağı işçi ve emekçilere ayırmamak siyasal bir tercih.”

Konuşmacılar en çok, “1 Mayıs 2015 günü neden alanlarda olmalıyız?” sorusunun cevabı üzerinde durdu, işçi sınıfına dönük saldırıların direnişleri de beraberinde getirdiği gerçeğini hatırlattı: “2015 yılının ilk dört ayında yaklaşık elli direniş gerçekleşti. 2014 yılında yüz doksan sekiz işyerinde grev vardı. Bu direnişlerin kitleselleşmesinden, Gezi Ayaklanması gibi kitlesel seferberliklerin yeniden ortaya çıkmasından, Kürt halkının 6-7 Ekim Kobane serhıldanları benzeri ayaklanmalardan korkan hükumet, İç Güvenlik Paketini meclisten geçirdi. Ve 1 Mayıs’ta bu paketin provasını gerçekleştirmek istiyor.”

Konuşmacıların ardından, Dora Otel’den sendikal faaliyet yürüttüğü için işten atılan bir işçi söz aldı, direnişleri ve mücadeleleri birleştirmenin önemini vurguladı. Ardından söz alan Karadolap Mahalle Muhtarı Ali Ekber Binici, 1 Mayıs’ın birleşik ve kitlesel geçmesinin gerekli olduğunu söyledi. İDP gençliği adına söz alan bir öğrenci, genç işsizliğin yanı sıra, gençliğe dayatılan esnek ve güvencesiz çalışma şartlarına karşı gençliği 1 Mayıs alanlarına davet etti.

Toplantı,” 1 Mayıs günü İDP olarak Beşiktaş’ta olacağız, herkesi 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz” duyurusuyla son buldu.

Yorumlar kapalıdır.